• Ekhagens gästhem hotat igen

  Det är sorgligt och beklämmande att behöva konstatera att Ekhagens gästhem ännu en gång tycks vara hotat. Vi kristdemokrater kommer dock att motsätta oss varje försök att lägga ner verksamheten.

  Låt oss börja med en tillbakablick för att förstå det som nu händer.

  Hösten 2020 föreslog de då styrande partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet att stora besparingar skulle göras på Ekhagens gästhem. Vänsterpartiet valde att stödja förslaget.

  Ekh...

 • Kristdemokraterna presenterar satsning på fler poliser till Jönköping och stärkt föräldrastöd.

  112 nya poliser till Jönköping

  Sveriges polistäthet är bland EU:s lägsta. Snittet i unionen ligger på 300 poliser per 100 000 invånare, medan Sverige endast har omkring 220 poliser per 100 000 invånare. Kristdemokraterna vill förändra detta. Sverige ska ha en polistäthet på, minst, EU-nivå. Därför vill vi 30 000 poliser till 2030. Det innebär 8 000 fler poliser jämfört med idag.

  Otryggheten i Jönköpings kommun har ökat de senaste åren. ...

 • Valmanifest 2022

  Kristdemokraterna är ett idé- och värdeorienterat parti vars mål är att i betydande grad påverka samhällsutvecklingen utifrån den kristdemokratiska idétraditionen, uttryckt i partiets principprogram.

  Kristdemokraterna vill verka för ett samhälle där varje person ges förutsättningar att forma sitt eget liv och eftersträva sin fulla potential. Det är inget som görs i ensamhet, vi är alla beroende av gemenskap för att utvecklas som persone...

 • Ett nytt Ekhagens gästhem

  Med knappt tre månader kvar till valet kan vi konstatera att den styrande koalitionen (S, C, MP, L) förslag om att lägga ner Ekhagens gästhem blev mandatperiodens största politiska strid. Vi kristdemokrater motsatte oss nedläggningen och efter massiv kritik backade till slut de styrande partierna från sitt förslag om nedläggning. Nu är det dags att ta nästa steg för att utveckla vården i livets slutskede sk palliativ vård.

  Ekhagens gästhem bedriver vård i livets slutskede, för de mest ...

 • Hjälp ukrainarna att få jobb

  Trots all nyhetsrapportering och de fasansfulla berättelser och bilder som vi matas med varje dag så tror jag ändå inte att vi fullt ut kan föreställa oss vad den ukrainska befolkningen nu går igenom. Fullt naturligt flyr nu många landet och en del av dessa människor söker sig till Sverige. Nu måste kommunen agera för ge dem en möjlighet att snabbt komma i arbete. För det finns jobb. Men flyktingarna behöver vårt stöd och vår hjälp.

  EU har aktiverat det ...

 • Pressmeddelande

  Jönköping 10 mars 2022

  Kristdemokraternas valsedel fastställd

  -Jag är glad, tacksam och ödmjuk över att på nytt ha fått förtroendet att vara partiets förstanamn i kommunfullmäktigevalet. Det känns oerhört inspirerande att tillsammans med övriga kandidater på valsedeln få gå ut i en valrörelse och be om väljarnas förtroende, säger kommunalråd Andreas Sturesson.

  På onsdagskvällen höll Kristdemokraterna i Jönköpings kommun årsmöte...

 • Lägg inte ner äldreboenden!

  I december beslutade de styrande partierna i kommunen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) att lägga ner äldreboendet Västerhäll i Tenhult.                                              De har också beslutat att före årets slut lägga ner ytterligare ett äldreboende.

  Vi Kristdemokrater har röstat emot nedläggningarna!

   

  Under de kommande tio åren kommer antalet äldre bli betydligt fler och behovet av äldreboendeplatser kommer därför att öka...

 • VÄRNA BARN, ÄLDRE OCH SJUKA!

  De partier som styr Jönköpings kommun har beslutat att under de kommande åren spara på vård i livets slutskede (Ekhagens gästhem), lägga ner äldreboenden samt under 2021 spara drygt 15 mnkr på grundskolan. Vi röstade emot!

  Jönköping ska vara en bra plats att växa upp på. Det ska kännas tryggt att åldras och när man är som allra mest skör och utsatt ska kommunens skyddsnät vara som starkast. Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för en god välfärd och ett ansvarsfullt förvaltan...

 • VÅRD I TID – INFÖR EN NATIONELL VÅRDFÖRMEDLING

  157 968 patienter har stått olagligt länge i vårdkö. Det är motsvarande ett helt Umeå och Karlstad. Aldrig förr har så många väntat på vård. Regeringen har ingen plan för hur man vänder krisen – att enbart ge mer pengar till vården räcker inte. Vi föreslår en nationell vårdförmedling. Har man som patient väntat 90 dagar och fortfarande inte fått den operation man behöver så ska vårdförmedlingen erbjuda vård där det finns plats. Oavsett var i landet den finns. På så vis använder vi all tillg...
 • BLANKT NEJ TILL NY FASTIGHETSSKATT

  KD kommer aldrig medverka till att fastighetsskatten återinförs. Vi avskaffade den för att det är en oförutsägbar skatt på något som i sig inte genererar något beskattningsbart kapital förrän fastigheten säljs.

  Alla som äger ett hus vet att det inte finns något bottenlöst von Anka-valv insprängt i bjälklaget att ösa pengar ur när skatten ska betalas. I de förslag som hittills presenterats kan ett genomsnittligt småhus få en årlig skatt på nära 30 000 kronor. Och väl på plats blir param...