• Hjälp ukrainarna att få jobb

  Trots all nyhetsrapportering och de fasansfulla berättelser och bilder som vi matas med varje dag så tror jag ändå inte att vi fullt ut kan föreställa oss vad den ukrainska befolkningen nu går igenom. Fullt naturligt flyr nu många landet och en del av dessa människor söker sig till Sverige. Nu måste kommunen agera för ge dem en möjlighet att snabbt komma i arbete. För det finns jobb. Men flyktingarna behöver vårt stöd och vår hjälp.

  EU har aktiverat det ...

 • Pressmeddelande

  Jönköping 10 mars 2022

  Kristdemokraternas valsedel fastställd

  -Jag är glad, tacksam och ödmjuk över att på nytt ha fått förtroendet att vara partiets förstanamn i kommunfullmäktigevalet. Det känns oerhört inspirerande att tillsammans med övriga kandidater på valsedeln få gå ut i en valrörelse och be om väljarnas förtroende, säger kommunalråd Andreas Sturesson.

  På onsdagskvällen höll Kristdemokraterna i Jönköpings kommun årsmöte...

 • Lägg inte ner äldreboenden!

  I december beslutade de styrande partierna i kommunen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) att lägga ner äldreboendet Västerhäll i Tenhult.                                              De har också beslutat att före årets slut lägga ner ytterligare ett äldreboende.

  Vi Kristdemokrater har röstat emot nedläggningarna!

   

  Under de kommande tio åren kommer antalet äldre bli betydligt fler och behovet av äldreboendeplatser kommer därför att öka...

 • VÄRNA BARN, ÄLDRE OCH SJUKA!

  De partier som styr Jönköpings kommun har beslutat att under de kommande åren spara på vård i livets slutskede (Ekhagens gästhem), lägga ner äldreboenden samt under 2021 spara drygt 15 mnkr på grundskolan. Vi röstade emot!

  Jönköping ska vara en bra plats att växa upp på. Det ska kännas tryggt att åldras och när man är som allra mest skör och utsatt ska kommunens skyddsnät vara som starkast. Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för en god välfärd och ett ansvarsfullt förvaltan...

 • VÅRD I TID – INFÖR EN NATIONELL VÅRDFÖRMEDLING

  157 968 patienter har stått olagligt länge i vårdkö. Det är motsvarande ett helt Umeå och Karlstad. Aldrig förr har så många väntat på vård. Regeringen har ingen plan för hur man vänder krisen – att enbart ge mer pengar till vården räcker inte. Vi föreslår en nationell vårdförmedling. Har man som patient väntat 90 dagar och fortfarande inte fått den operation man behöver så ska vårdförmedlingen erbjuda vård där det finns plats. Oavsett var i landet den finns. På så vis använder vi all tillg...
 • BLANKT NEJ TILL NY FASTIGHETSSKATT

  KD kommer aldrig medverka till att fastighetsskatten återinförs. Vi avskaffade den för att det är en oförutsägbar skatt på något som i sig inte genererar något beskattningsbart kapital förrän fastigheten säljs.

  Alla som äger ett hus vet att det inte finns något bottenlöst von Anka-valv insprängt i bjälklaget att ösa pengar ur när skatten ska betalas. I de förslag som hittills presenterats kan ett genomsnittligt småhus få en årlig skatt på nära 30 000 kronor. Och väl på plats blir param...

 • Skjut svinen!

  Trots ökad jakt har antalet vildsvin ökat lavinartat under 2000-talet. Vildsvinen orsakar skador och odlingsförluster inom jordbruket för miljardbelopp. I Jönköpings län är hela 8 av 10 lantbrukare drabbade. Den stora vildsvinsstammen har också inneburit att viltolyckorna har ökat kraftigt. Det är idag större chans att krocka med ett vildsvin än med en älg. Vi Kristdemokrater har i en motion föreslagit att Jönköpings kommun ska börja servera vildsvinskött i skolan. Genom att kommunen köper in...
 • Alf Svensson: Människovärdet har inget pris

  På sistone har debatten handlar mer om kostnader för flyktingströmmen och mindre om vår tillfredsställelse över att få rädda människor till ett tryggare liv. Vår civilisations framtid fordrar sina värderingar, de kristna. Backa inte från dessa.

  På den europeiska kontinenten kan man mycket väl, om samtalet inte enbart handlar om väder och vind, få frågan: Är du kristen, jude eller muslim? Någon värdegrund förväntas man ha. Men i vårt lilla land verkar det ju numera faktiskt som om rikets ...

 • Utan bilen stannar Jönköping

  Kristdemokraterna vill satsa på en levande landsbygd i Jönköpings län. Vi menar att man måste sluta subventionera elcyklar till konsulter i Stockholm på bekostnad av barnfamiljer som är beroende av bilen, vilka varje år fått högre bensinskatt med regeringens MP-styrda politik. Det går inte att ta cykel eller tunnelbana över allt i Sverige, som de tycks tro. – Utan bilen stannar Jönköping

 • 140 fler Poliser i Jönköping

  Polistätheten är den lägsta  på tio år. Samtidigt ökar otryggheten. KD kräver 10 000 fler poliser och högre löner för poliser i yttre tjänst, denna ökning innebär att vi behöver ha 140 nya poliser i Jönköping. Straffen behöver skärpas och de generösa straff-rabatterna tas bort. Jag vill se krafttag mot de utländska stöldligor som står för över hälften av bostadsinbrotten och ge tullen i uppdrag att stoppa utgående stöldgods. Den viktigaste åtgärden långsiktigt som behövs tillsammans med fler ...