• VÅRD I TID – INFÖR EN NATIONELL VÅRDFÖRMEDLING

    157 968 patienter har stått olagligt länge i vårdkö. Det är motsvarande ett helt Umeå och Karlstad. Aldrig förr har så många väntat på vård. Regeringen har ingen plan för hur man vänder krisen – att enbart ge mer pengar till vården räcker inte.
    Vi föreslår en nationell vårdförmedling. Har man som patient väntat 90 dagar och fortfarande inte fått den operation man behöver så ska vårdförmedlingen erbjuda vård där det finns plats. Oavsett var i landet den finns.
    På så vis använder vi all tillgänglig kapacitet men det blir också möjligt för alla vårdgivare som kan öka sin kapacitet och utföra mer vård att faktiskt göra det och bidra till att kapa vårdköer. Idag går inte det.
    Sverige hade rekordlånga vårdköer redan innan Corona. Tiotusentals operationer har sedan skjutits upp under krisen. Och nu blir inte ens hälften av alla operationer utförda i tid. För att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation.
    Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid.