• Ett nytt Ekhagens gästhem

  Med knappt tre månader kvar till valet kan vi konstatera att den styrande koalitionen (S, C, MP, L) förslag om att lägga ner Ekhagens gästhem blev mandatperiodens största politiska strid. Vi kristdemokrater motsatte oss nedläggningen och efter massiv kritik backade till slut de styrande partierna från sitt förslag om nedläggning. Nu är det dags att ta nästa steg för att utveckla vården i livets slutskede sk palliativ vård.

  Ekhagens gästhem bedriver vård i livets slutskede, för de mest ...

 • Hjälp ukrainarna att få jobb

  Trots all nyhetsrapportering och de fasansfulla berättelser och bilder som vi matas med varje dag så tror jag ändå inte att vi fullt ut kan föreställa oss vad den ukrainska befolkningen nu går igenom. Fullt naturligt flyr nu många landet och en del av dessa människor söker sig till Sverige. Nu måste kommunen agera för ge dem en möjlighet att snabbt komma i arbete. För det finns jobb. Men flyktingarna behöver vårt stöd och vår hjälp.

  EU har aktiverat det ...

 • Pressmeddelande

  Jönköping 10 mars 2022

  Kristdemokraternas valsedel fastställd

  -Jag är glad, tacksam och ödmjuk över att på nytt ha fått förtroendet att vara partiets förstanamn i kommunfullmäktigevalet. Det känns oerhört inspirerande att tillsammans med övriga kandidater på valsedeln få gå ut i en valrörelse och be om väljarnas förtroende, säger kommunalråd Andreas Sturesson.

  På onsdagskvällen höll Kristdemokraterna i Jönköpings kommun årsmöte...

 • BRA ATT INRESEFÖRBUD FRÅN STORBRITANNIEN INFÖRS

  I det mycket ansträngda läge Sverige nu befinner sig i måste regeringen agera snabbt och utifrån ett stort mått av försiktighet. I april påpekade vi exempelvis för regeringen att man ännu inte använt sig av de möjligheter som faktiskt finns för att minska smittrisken som inresande till Sverige kan innebära. Bland annat använde regeringen inte då eller därefter den möjlighet som finns att nyttja Arlanda som så kallad karantänflygplats. De oroande rapporterna om en ny mer smittsam virusstam f...
 • SVERIGE SKA GÅ MED I NATO

  Efter att Sverigedemokraterna bytt fot i försvarsfrågan, och svänger ifrån sitt tidigare motstånd till Nato, finns nu en majoritet i Riksdagen för ett Natomedlemskap, en så kallad NATO-option. KD har länge verkat för ett Svenskt medlemskap i NATO. Det fortsätter vi jobba för och vi samarbetar med alla partier för att genomföra vår politik. Även om det nu finns en majoritet i riksdagen för en NATO-option så riskerar den att blockeras av den rödgröna regeringen. Regeringen har haft ett komplice...
 • DET BEHÖVS YTTERLIGARE RESURSER TILL FÖRSVARET

  Sverige lägger lägst andel av BNP på försvaret av länderna runt Östersjön. Det bygger inte en långsiktigt hållbar svensk försvarsförmåga. Därför föreslår KD och M idag förstärkt försvarsbudget fram till 2030. Det skriver Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarsson tillsammans med Pål Jonson (M) på nyhetssajten Europaportalen idag. Utvecklingen i vår del av världen kräver att Sverige stärker sin nationella försvarsförmåga som en signal till omvärlden att vi tar vår säkerh...
 • VÄRNA BARN, ÄLDRE OCH SJUKA!

  De partier som styr Jönköpings kommun har beslutat att under de kommande åren spara på vård i livets slutskede (Ekhagens gästhem), lägga ner äldreboenden samt under 2021 spara drygt 15 mnkr på grundskolan. Vi röstade emot!

  Jönköping ska vara en bra plats att växa upp på. Det ska kännas tryggt att åldras och när man är som allra mest skör och utsatt ska kommunens skyddsnät vara som starkast. Vi Kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för en god välfärd och ett ansvarsfullt förvaltan...

 • Barn i Sverige är rädda för skottlossningar

  Nästan varannat barn i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Det är inte vi i KD som hittat på det här, det kommer från en alldeles färsk undersökning som Brå, Brottsförebyggande rådet, tagit fram. Ett barn vittnar i TV om att han är rädd att gå till hemkunskapen, han är rädd för skottlossningar. Kriminaliteten berör alla i Sveriges land och kommer inte att sluta av sig självt; barn, ungdomar, äldre – alla berörs. Polis och åklagare måste få bä...
 • 21 Regioner försvårar arbetet med pandemin

  Pandemin visar tydligt att vi behöver EN tydlig styrning av vården! Uppdelningen av 21 regioner försvårar arbetet under pandemin, säger Johan Carlsson i Ekot. Många regioner har gjort stora insatser i år, men organisationen av vården är fel i grunden och det märks tydligt under en pandemi. Just nu lever 7 av 10 svenskar under utökade restriktioner. Märkligt att regeringen inte dragit lärdom av våren. Gå med i KD och hjälp oss införa en nationell vårdförmedling redan nu och mer statligt ansvar...
 • JOBBA MOT KRIMINALITETEN. GÅ MED I KD!

  Januaripartierna har tappat greppet om kriminaliteten och brottsligheten blir allt grövre i Sverige. Skjutningar pågår i oförminskad takt och många är rädda för att gå ut på gator och torg. Sverige förtjänar bättre. Tiden när andra partier skrattade åt vårt förslag om 10 000 nya poliser är över. Vi vill rekrytera poliser från Norge, där det finns arbetslösa poliser. Vi vill anställa administrativt stöd för att frigöra tid, 400 civila utredare och specialister. Vi sparar inte på krutet när d...