• Lägg inte ner äldreboenden!

    I december beslutade de styrande partierna i kommunen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) att lägga ner äldreboendet Västerhäll i Tenhult.                                              De har också beslutat att före årets slut lägga ner ytterligare ett äldreboende.

    Vi Kristdemokrater har röstat emot nedläggningarna!

     

    Under de kommande tio åren kommer antalet äldre bli betydligt fler och behovet av äldreboendeplatser kommer därför att öka. Ska det kännas tryggt att åldras i Jönköping måste tillgången på äldreboendeplatser vara god. Därför behöver vi bygga fler nya äldreboenden samt stoppa det beslut om nedläggning som de styrande partierna har fattat.

    Vi vill också se en fortsatt satsning på trygghetsboenden och andra boendelösningar för äldre runt om i kommunens olika delar. Det ska självklart vara möjligt att åldras på ”hemmaplan”.