• Arbete dag 1 för nyanlända i Jönköping

    Att arbeta är viktigt för en god integration. Därför ser vi nu till att alla nyanlända som anvisas till Jönköping direkt kommer i arbete. Därigenom kan vi undvika passivitet och samtidigt ge de nyanlända möjligheter att knyta nya kontakter och träna språket.

    – Vi vill se till att människor kommer i arbete så fort som möjligt, säger Andreas Sturesson (KD), kommunalråd.

    Knyta kontakter

    – Arbetet gör att de träffar människor, får en möjlighet att träna språket och knyta kontakter. De allra flesta jobben idag förmedlas via kontakter och inte Arbetsförmedlingen, säger Andreas Sturesson (Kommunalråd, KD).