• Gruppmöte – Aron Modig

  Under vårt gruppmöte den 7 november hade vi besök av Riksdagsledamoten Aron Modig. Aron arbetar framför allt i riksdagens socialförsäkringsutskott där han är ordinarie ledamot.

  Under kvällen lyfte Aron fram viktiga frågor och argument för KD´s nationella budgetmotion.

  Från budgeten:

  Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle som håller ihop och som ger människor möjlighet att försörja sig, känna trygghet och bygga goda relationer. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

  Genom en välfungerande ekonomisk politik ökar resurserna till vår gemensamma välfärd. Den ekonomiska politiken bör också användas för att stärka familjernas självbestämmande, stödja utsatta och underlätta för det civila samhället.

  Kristdemokraterna finansierar sin politik genom att avveckla ineffektiv regeringspolitik framförallt på arbetsmarknadsområdet, höjda miljöskatter och nej till ineffektiva byggsubventioner.

  Skulle Kristdemokraternas budgetmotion antas skulle fler jobb skapas, pensionärerna och barnfamiljerna skulle få en bättre ekonomi, välfärden förbättras och fler poliser skulle finnas på platser där det nu råder otrygghet.