• Skjut svinen!

    Trots ökad jakt har antalet vildsvin ökat lavinartat under 2000-talet. Vildsvinen orsakar skador och odlingsförluster inom jordbruket för miljardbelopp. I Jönköpings län är hela 8 av 10 lantbrukare drabbade. Den stora vildsvinsstammen har också inneburit att viltolyckorna har ökat kraftigt. Det är idag större chans att krocka med ett vildsvin än med en älg.
    Vi Kristdemokrater har i en motion föreslagit att Jönköpings kommun ska börja servera vildsvinskött i skolan. Genom att kommunen köper in kött kan vi bidra till en ökad vildsvinsjakt och därigenom minska de problem som vildsvinen för med sig. Vi vill börja i gymnasieskolan och på sikt servera vildsvin i alla skolor och på alla äldreboenden.
    Kommunens styrande partier Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna ställde sig inte bakom vårt förslag och röstade därför ner det när det behandlades i kommunstyrelsen. Jag hoppas att de tänker om innan frågan slutligen avgörs av kommunfullmäktige i slutet av augusti.
    Dela gärna detta inlägg.