• Information från kommunalrådet v14-15

  Information från kommunalrådet v. 14-15 2020

  Till KD-gruppen

  Hej vänner!
  Jag hoppas att ni haft en fin och stillsam påskledighet. För egen del har den
  avnjutits inom kommungränsen med god mat, familjetid och sovmorgnar.
  Påsken är hoppets och befrielsens högtid. Det känns betryggande att ljuset
  återvänder i en stundvis ganska svår och mörk tid av vår gemensamma historia.
  I kommunen har vi fortsatt vårt primära fokus på Corona. Jag fick en
  avrapportering idag från kommunens centrala krisledning. Jag vågar försiktigt
  påstå att vi har läget under kontroll, men vi tar höjd för personalbortfall. Störst
  problem är avsaknad av skyddsutrustning. Vi har ett beredskapslager i
  Linköping. Lagret är inte stort men räcker för att möta dagens efterfrågan d.v.s.
  endast till personal på boenden där det finns bekräftad smitta. Länsstyrelsen i
  Östergötland har fått i uppdrag att fördela skyddsutrustning till samtliga av
  länets tretton kommuner. Många verksamheter håller på och ställer om för att
  kunna tillverka t.ex. vesir. Kommunens idrott och service är ett exempel på en
  verksamhet som ställt om. Förhoppningsvis kommer vi att kunna få en leverans
  snar. Vi har fler sjuka och smitta på vårdboenden även i Linköping, dock för
  närvarande i mindre omfattning Vårdplatserna räcker ännu, men kommunen
  bedömer det kommer att bli mer ansträngt.

  Jag har möten med frivilligorganisationerna varje vecka. Det finns ett stort
  intresse bland dessa organisationer att stötta och hjälpa våra kommuninvånare.
  Imorgon ska jag träffa både Röda Korset och Frivilligcentrum och få
  ytterligare information om hur kommunen samverkar med civila aktörer.
  Jag har även möte med vårt lokala näringslivsråd varje vecka. Jag har i tidigare
  mail berättat för er om de stödpaket vi lanserat för det lokala näringslivet. I
  veckan gick vi ut med ytterligare en åtgärd. Kommunen kommer att
  implementera en rutin för leverantörsbetalning direkt efter attest. Dialog har
  förts med de bolag som ingår i kommunkoncernen. Förra veckan träffade jag
  samtliga vd:ar för Tekniska verken AB, Sankt Kors och Stångåstaden.
  Tekniska verken har lånat ut sina kommunikatörer till kommunen och kommer
  avvakta att genomföra stora förändringar och investeringar, Stångåstaden har
  gått ut med att man skjuter med att genomföra hyreshöjningar för
  privatpersoner samt att de som hyr kommersiella lokaler kan ansöka om
  anstånd. Sankt Kors har förlorat stora intäkter iom att Dukaten inte längre
  genererar lika mycket pengar. Handeln minskar i innerstaden och likaså
  bilåkandet. De bolag i kommunfamiljen som tar mest stryk just nu är Visit
  Linköping där man tvingas att varsla var fjärde person pga. att man ej drar in
  några medel på event/besöksnäringen. Linköping City Airport har det också
  tufft med tanke på att KLM är belagt med flygförbud. Dialoger pågår om hur vi
  ska kunna hjälpa till och stötta.

  I veckan träffade jag krögaren Magnus Nystrand som driver Pinchos. Han
  vittnade om att gy-luncherna fungerar bra och att måltidskupongerna används
  flitigt. De kör hem all mat till eleverna och det händer även att föräldrar passar
  på att köpa mat också vilket skapar kommers. Nästa mål i sikte för egen del är
  att se till att detta initiativ förlängs med minst en månad till.
  Kommunen har genomfört en omvärldsbevakning vad gäller stödåtgärder
  genomförda på kommunal nivå. En matris har skickats ut till
  storstadskommunerna och jämförbara kommuner, matrisen innehåller totalt
  tolv kommuner inklusive Linköpings kommun. Varje kommun har fyllt i vilka
  stödåtgärder för det lokala näringslivet som hitintills har vidtagits. Syftet är att
  få en översikt av de åtgärder som genomförs eller planeras, det ska inte ses som
  en tävling mellan kommunerna, men Linköping är bland de kommuner som
  agerat kraftfullast – både i antal stödåtgärder samt i tempo. Extrainsatt digital
  företagsdialog planeras till 15/4 med politiken, förvaltningsdirektörer, ALMI
  och Region Östergötland. Syftet är att ge info till företag och möjligheten att
  ställa frågor och få svar.

  Näringslivsrådet har även börjat planera för åtgärder och insatser vad gäller
  ”livet efter Corona”. Vi tittar på vilka resurser som kan behövas för åtgärder
  och insatser som kan ”boosta” näringslivet efter Corona, t ex event i city för att
  stärka handeln, restauranger och caféer, öka Linköpings attraktivitet och
  lyskraft för besöksnäringen, säkerställa kapaciteten för en ökad
  nyföretagarrådgivning, inventera företag som ligger i framkant och som
  kommer växla upp genom ökad efterfrågan ”post Corona” m.m.
  Som ni märker är det många järn i elden nu och det vardagliga gnetet får stå
  tillbaka. Det betyder inte att vår politiska visioner lagts åt sidan, däremot har
  fokus förändrats för en liten tid framöver. Jag hoppas att ni har överseende med
  detta och jag förväntar mig att ni kontaktar mig om ni undrar något.
  Mail och telefon i all ära – men jag tycker så mycket om att träffa er. Jag
  hoppas verkligen att vi ska få tillbaka någon form av vardag snart och kunna
  återuppta våra träffar. Var rädda om er