• Nu sätter vi upp trygghetskameror

    I Linköping finns ett stort behov av att öka tryggheten bland kommunens invånare och besökare. Polismyndigheten har sedan länge utlovat ökad kamerabevakning men har samtidigt inte tilldelats resurser för att uppfylla löftet. Därför har Allians för Linköping beslutat att avsätta medel för installation av kommunala trygghetskameror på utsatta och otrygga platser. Dessa kameror börjar nu att monteras upp.
    Idag har vi satt upp en kamera på Trädgårdstorget. Kamerorna kommer vara igång dygnet runt. Materialet sparas i tre dagar och kan begäras ut av polisen. De nya kamerorna blir de första som placeras på allmänna platser. Men Linköpings kommun använder kamerabevakning sedan tidigare, både inomhus och utomhus, på vissa skolor och skolgårdar.
    – Det är efterlängtat och angeläget att vi nu börjar sätta upp fler trygghetskameror i vår kommun. Det ökar tryggheten för Linköpingsborna och Polisen får ytterligare verktyg för att säkerställa att begångna brott kan utredas och gärningspersonerna kan lagföras, avslutar Denisé Cassel, Kommunalråd (KD).