• KD Linköping budget för 2025

  Idag är det åter dags för budgetdebatt i kommunfullmäktige. Kristdemokraterna i Linköping har i år lagt fram sin egen budget ”Med ansvar för varje Linköpingsbo” som bland annat inkluderar satsningar på barn, skola och äldreomsorg under nästa år.

  – Jag är glad över att kunna presentera en budget med mycket kristdemokratisk politik i dagens budgetdebatt. Kommunens kärnverksamhet måste prioriteras, en fungerande barnomsorg och skola och en äldreomsorg vi kan lita på. Genom att prioritera ...

 • KD Linköping höll årsmöte

  Igår höll Kristdemokraterna i Linköping sitt årsmöte. Platsen denna gång var Hjärta till Hjärtas lokaler på Attorpsgatan i Tornby. Kvällen inleddes med kaffe och smörgåstårta och därefter gav vår gruppledare Liselotte Fager och regionråd Per Larsson en lägesbild för arbetet under 2024. Torbjörn Nibelius berättade om vår lokala valplan inför EU-valet i juni och under kvällen blev det även klubbat att Lars Roxå ersätter Annika Lejon som vice ordförande i partiavdelningens styrelse.

  Kväll...

 • KD Linköping budget för 2024

  Idag är det åter dags för budgetdebatt i kommunfullmäktige. Kristdemokraterna i Linköping har i år lagt fram sin egen budget ”Med ansvar för varje Linköpingsbo” som bland annat inkluderar satsningar på barn, skola och äldreomsorg under nästa år.

  – Jag är stolt över att kunna presentera en budget med mycket kristdemokratisk politik i dagens debatt. En röd tråd genom vår budget är satsningar på barn- och ungdomars uppväxtvillkor i tre olika nämnder för att förhindra att de hamnar i krimi...

 • Nu förstärker vi äldreomsorgen ytterligare i Linköping

  Äldrenämnden har nu antagit en internbudget för 2022 där vi förstärker äldreomsorgen på flera områden. Här lyfter vi två viktiga satsningar ur budgeten:

  2,5 miljoner kronor som del av satsningen på mer uppföljning av kompetens inom äldreomsorgen. Vi behöver säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom äldreomsorgen har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget att kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor.

  9 miljoner kronor för att anstäl...

 • Budgetförslag 2022

  Allians för Linköping lade igår fram sitt budgetförslag för 2022 på en pressträff i Stadshuset. Budgeten för 2022 har två tydliga fokus. Det ena är att det är en budget med tydligt trygghetsfokus. Det andra är att budgeten ger våra verksamheter goda förutsättningar för det som nu behöver göras i spåren av pandemin.

  Nu kraftsamlar vi på arbetsmiljön i Linköping. En god och trygg arbetsmiljö är A och O och bidrar till att kommunens mål uppnås. Det utökar våra möjligheter att attrahera, r...

 • Internbudget äldrenämnden 2021

  Igår presenterade äldrenämndens ordförande Liselotte Fager de satsningar allians för Linköping kommer göra inom äldreomsorgen 2021 i samband med nämndens internbudget. Allians för Linköping vill stärka livskvalitén för Linköpings äldre och kommer därför fortsätta att satsa på äldres måltidssituation. En god äldreomsorg kan bara förverkligas med engagerad och kompetent personal. Därför väljer äldrenämnden att göra omfattande satsningar på personalen. Ni kan höra Liselottes intervju med p4...
 • En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

  Pressmeddelande från Allians i Linköping

  Linköpings kommun ska vara en attraktiv plats att växa upp, leva och åldras i. Allians för Linköpings budget för år 2019 är i balans och utgår från att stärka kommunens tillväxt och utveckling samt individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och sitt liv. Linköpings kommun ska bidra med förutsättningar som gör detta möjligt.

  – I Alliansens Linköping sätts människan före systemet och här ska alla människ...

 • Kristdemokraternas budgetmotion 2019

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

  Linköpings osexigaste budget

  Vi är säkra på att vi lanserar den osexigaste budgetmotionen som presenterats i Linköpings kommun. Vi väljer att avstå från alla prestigefulla projekt, minskar utrymmet för mingel, representation och konferensresor samt sätter stopp för alla skrytbyggen som påstås ”sätta Linköping på kartan”. (mer …)