• Kristdemokraternas valprogram 2018

    Bilden: Från vänster: Magnus Engström, Sara Skyttedal och Liselotte Fager.

    Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

    Vallöften innanför boxen – Valprogram i Linköpings kommun

    I september står Linköping inför ett vägval. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar, och Linköping är inget undantag. För att ha råd att bekosta välfärden imorgon behöver vi idag inventera verksamheterna för att omfördela resurserna. Våra vallöften håller sig innanför boxen. (mer&hel...