• Nu förstärker vi äldreomsorgen ytterligare i Linköping

    Äldrenämnden har nu antagit en internbudget för 2022 där vi förstärker äldreomsorgen på flera områden. Här lyfter vi två viktiga satsningar ur budgeten:

    2,5 miljoner kronor som del av satsningen på mer uppföljning av kompetens inom äldreomsorgen. Vi behöver säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom äldreomsorgen har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget att kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor.

    9 miljoner kronor för att anställa fler sjuksköterskor på våra äldreboenden för att bättre möta behovet som finns av medicinsk kompetens. I syfte att säkerställa kontinuitet införs även patientansvarig sjuksköterska för varje brukare i de verksamheter där kommunen har det medicinska ansvaret. Detta för att öka patientsäkerheten och tryggheten för den enskilde.

    – Vi fortsätter målmedvetet att satsa på äldreomsorgen i Linköpings Kommun och nu tar vi ytterligare steg inför nästa år, säger äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD).