• Kristdemokraternas budgetmotion 2019

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

  Linköpings osexigaste budget

  Vi är säkra på att vi lanserar den osexigaste budgetmotionen som presenterats i Linköpings kommun. Vi väljer att avstå från alla prestigefulla projekt, minskar utrymmet för mingel, representation och konferensresor samt sätter stopp för alla skrytbyggen som påstås ”sätta Linköping på kartan”.

  Kristdemokraterna väljer ekonomisk återhållsamhet med ansvar för kommunens finanser. Vi avstyrker förslaget att lånefinansiera kommunala skrytbyggen. Vi ställer också krav på ekonomisk återhållsamhet hos politiska ledningen genom att avskaffa kommunstyrelsens generella resurspost på 82 miljoner som använts för att ge utrymme för politiken att hitta på olika projekt under budgetåret.

  – Linköpings slogan är ”Där idéer blir verklighet”. Snart måste den bytas ut mot ”Där dåliga idéer blir verklighet”. Majoriteten med S, MP och L spenderar skattemedlen på projekt som ligger långt utanför det kommunala kärnuppdraget. Vi vill sätta stopp för det genom att göra kraftfulla besparingar på marknadsföring, kommunikation, administration och genom att stoppa skrytbyggen. Istället satsar vi på välfärdens kärna och gör en omfattande sänkning av kommunalskatten, säger Sara Skyttedal (KD), kommunalråd.

  Förslag i korthet:

  Stoppa slöseriet

  • Kraftigt minskad central förvaltning
  • Återhållsamhet från politiken – avskaffa kommunstyrelsens övriga resursmedel på 82 miljoner
  • Stoppa lånefinansieringen till kommunala skrytbyggen
  • Sänkt kommunalskatt med en skattekrona – 6700 kr per år för ett vanligt hushåll

  Välfärdens kärna

  • Högre budgetram än majoriteten för barn- och ungdomsnämnden, äldrenämnden, social- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden
  • Satsningar på äldreomsorg med bland annat boendegaranti för alla över 85 år – 26 miljoner
  • Minskade barngrupper för 25 miljoner och dagmammegaranti för 5 miljoner
  • Karriärlärarsatsning, heltidsmentorer och lärarassistenter för 16 miljoner

  Budgetförslaget i sin helhet: Ladda ner (PDF, 1,85 MB)

  Vid frågor kontakta:

  Sara Skyttedal (KD)
  Kommunalråd i opposition
  sara.skyttedal@linkoping.se

  Johan Häggblom (KD)
  Politisk sekreterare
  johan.haggblom@linkoping.se
  072-235 99 94