• Företagsbesök i Linköping Science Park

    Förra veckan besökte vårt kommunalråd Denisé Cassel tillsammans med Camilla Brodin riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson för KD, några av företagen i Linköping Science Park. Temat för dagen var automotive branschen där NIRA Dynamics och Actia Nordic kommit att spela en viktig roll under det senaste decenniet. Numera kan i princip all teknisk utrustning kopplas upp mot internet eller direkt mot varandra på olika sätt och det gäller inte minst fordon. Actia Nordic använder den senaste tekniken för att koppla upp bilar, bussar, lastbilar och arbetsfordon för att styra olika funktioner och samla in information. Företaget startade sin verksamhet 2009 med tolv anställda, inga kunder och ingen omsättning. Idag har man 173 anställda, kunder över hela världen och 1,3 miljarder i omsättning. NIRA Dynamics grundades 2001 och verkar för att öka säkerheten och hållbarheten i bilar genom smartare mjukvarulösningar. Lösningar som används i säkerhets- och diagnosfunktioner i bilen men även för att bedöma vägens yta och avgöra vilket grepp som råder på vägen, allt avgörande funktioner för att t ex möjliggöra självkörande bilar. NIRA Dynamics har idag 64 anställda och levererar sina produkter till bl a Audi, Volkswagen och Volvo. Besöket i Linköpings Science Park avslutades med en trevlig lunch på Stångs Mjärdevi.

    – Linköping Science Park gör ett utmärkt arbete med att förmedla kontakter mellan de olika företagen i parken. Att det finns någon som gör det är en viktig del i det totala pusslet. Mycket av framgången beror på samverkan i en kreativ miljö och det vill vi stödja, avslutar Denisé Cassel, kommunalråd (KD).