• Vitsippspriset har delats ut

  Kristdemokraterna i Linköping delar årligen ut Vitsippspriset för att uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i vår kommun oavsett om de sker i det tysta eller i strålkastarljuset. I år var det Brottsofferjouren i Linköping som tilldelas priset på en pressträff i polishuset under fredagen. Denisé Cassel, kommunalråd (KD) och Andreas Carlsson, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (KD) deltog på pressträffen tillsammans med Daniela Lind från Brottsofferjouren i Linköping som to...
 • Tillsammans möter vi framtiden

  I förra veckan fattade Linköpings Kommun ett nytt tilldelningsbeslut gällande områdesbaserad hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Därmed är ännu en pusselbit i arbetet med att skapa framtidens vård och omsorg i hemmet på plats. Nu är det känt vilka utförare som tillsammans med kommunen ska förverkliga den nya modellen som syftar till att utveckla och förbättra vården och omsorgen i hemmet. Den nya modellen bygger på att kommunen delats upp i sex geografiska områden. – Nu finns det mycke...
 • KD Linköping nominerar Denisé Cassel som sitt förstanamn

  Kristdemokraterna i Linköping har idag presenterat vem som föreslås toppa den kommunala listan inför valet i september. Nomineringskommitténs ordförande Per Larsson presenterade vid en pressträff i Stadshuset vem kommittén föreslår som toppnamn på valsedeln till kommunfullmäktige i Linköping 2022. Som första namn på listan föreslås Denisé Cassel, 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen och kommunalråd (KD).

  – Jag är mycket tacksam för förtroendet att föreslås som förstanamn på valsedel...

 • Vi satsar miljoner på intern säkerhet

  Kommunstyrelsen har fattat beslut om en ny intern säkerhetsorganisation i Linköpings kommun. Syftet är att stärka säkerhetsarbetet genom en ny organisation i tre nivåer, ökat samarbete och nya tjänster. Den nya säkerhetsorganisationen är uppdelad i tre nivåer: strategisk, taktisk och operativ. Kostnaden för den nya säkerhetsorganisationen uppgår till totalt 10,5 miljoner kronor per år. Den nya säkerhetsorganisationen ska implementeras under 2022. – Våra medarbetare är en förutsättning för kom...
 • Så ska Linköping bli tryggare

  Linköpings kommun arbetar aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Nu lanseras Trygghetskartan, en webbtjänst på linkoping.se där Linköpingsbor och besökare kan rapportera in platser där de känner sig otrygga.

  Linköpings kommun har sedan en tid tillbaka ett ökat fokus på trygghet. Den nylanserade Trygghetskartan är en del av detta arbete. Syftet med Trygghetskartan är att Linköpingsbor och personer som besöker staden på ett enkelt sätt ska kunna rapportera in plats...

 • Ny modell för framtidens vård och omsorg

  Den här veckan fattade äldrenämnden beslut om hur en ny modell för områdesbaserad hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering ska genomföras. Den nya modellen är ett sätt att utveckla och förbättra vården och omsorgen i hemmet. Linköpings kommun delas upp i tre geografiska områden. Inom varje geografiskt område upphandlas en del, den andra delen kommer den kommunala utföraren Leanlink att driva utifrån verksamhetsuppdrag. Områdesansvaret innebär ett helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård, hem...
 • Höstgåva till medarbetare

  Vid löneutbetalningen i december kommer alla kommunanställda medarbetare med månadslön att få en extra utbetalning på 750 kronor. Gåvan är ett sätt att visa uppskattning för alla goda insatser i samband med coronapandemin. Alla medarbetare med månadslön och som har en anställning i november 2021 inkluderas i gåvan.

  – Vi vill tacka för alla de fantastiska insatser som görs varje dag av våra medarbetare i Linköpings kommun. Tillsammans har vi kunnat upprätthålla våra verksamheter o...

 • Satsning på utökat trygghetsarbete i Linköping

  Linköping har den senaste tiden drabbats av flera allvarliga brott. Denna farliga samhällsutveckling är ett hot mot medborgarnas trygghet och säkerhet och måste på alla sätt stävjas. Därför satsar Allians för Linköping nu 3 miljoner kronor på utökade trygghetsskapande åtgärder. Den ökade brottsligheten med flera mycket allvarliga brott i kombination med vardagsbrottslighet är nu på väg att bli samhällshotande där medborgarnas trygghet riskerar sjunka och där tilltron till samhällets förmåga a...
 • Stor satsning på äldreomsorgen i Linköping

  Äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD) kallade till pressträff framför Stadshuset under måndagen. Företrädare för lokal media var inbjudna. Budskapet var att en fortsatt utökad grundbemanning, förbättrade arbetsvillkor, förstärkt demensvård och fler kuratorer som ska möta äldres psykiska ohälsa. Det är några av de satsningar som äldrenämnden kan göra tack vare ökade statsbidrag och ett överskott i budgeten. – Vi vet att äldreomsorgen står inför flera långsiktiga utmaningar. Det blir ...
 • Pressträff

  Idag höll Allians för Linköping pressträff i Stadshuset där kommunalrådet Denisé Cassel och äldrenämndens ordförande Liselotte Fager presenterade hur kompetensförsörjningen ska förbättras i Linköpings kommun. Kommunstyrelsen ser en framtid där det ställs allt större krav på personalen i äldreomsorgen. Politikerna har därför gett i uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att göra en utredning av vad som krävs för att öka utbildningsnivån. Linköping är en av de kommuner som ska få ta del av...