• Pressträff NU UTÖKAR VI SATSNINGEN PÅ ORDNINGSVAKTER – FÖR DIN TRYGGHET!

  Idag har kommunalråd Denisé Cassel, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) presenterat att Allians för Linköping nu går vidare med satsningen på kommunala ordningsvakter och kommunen kommer därför att lämna in en ansökan till polisen om att utöka området som ordningsvakterna får röra sig inom. Syftet är att området ska omfatta fler miljöer i city som kan upplevas otrygga, bland annat: Trädgårdsföreningen Järnvägsparken Flera centrala gator där många ...
 • PRESSTRÄFF

  Idag höll Allians för Linköping pressträff i Stadshuset där kommunalrådet Denisé Cassel och äldrenämndens ordförande Liselotte Fager presenterade hur kompetensförsörjningen ska förbättras i Linköpings kommun. Kommunstyrelsen ser en framtid där det ställs allt större krav på personalen i äldreomsorgen. Politikerna har därför gett i uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att göra en utredning av vad som krävs för att öka utbildningsnivån. Linköping är en av de kommuner som ska få ta del av...
 • Kristdemokraterna delar ut vitsippspriset

  Kristdemokraterna i Linköpings kommun delar årligen ut ett ”Vitsippspris” för att uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i vårt närsamhälle oavsett om de sker i det tysta eller i strålkastarljuset.  Vitsippspriset har sin utgångspunkt från den fina vårblomman vitsippan som också är symbolen för Kristdemokraterna. Vitsippspriset delas ut för gärningar gjorda i denna anda och är avsett som en uppmuntran och ett erkännande till någon enskild eller organisation som har uträttat något utö...

 • Kommunens anställda får sommarbonus

  Kommunens medarbetare får sommarbonus Alla kommunens medarbetare med månadslön som jobbat under april kommer att få 500 kronor extra i friskvårdspeng för 2020. Detta som tack för det enorma arbete som har gjorts under coronapandemin. – Alla har gjort en stor insats och vi har jobbat tillsammans på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare. Vi som arbetsgivare vill därför rikta ett tack till var och en i form av en tillfällig utökning av friskvårdspengen, säger Denise Cassel (KD), kommunalråd oc...
 • Förändringar för framtidens hemtjänst

  För att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg behöver insatser till medborgare samordnas för att möta dagens och framtidens behov på ett bättre sätt. Därför finns det nu ett förslag till beslut om en ny modell för hur äldreomsorgen ska bedrivas och upphandlas.

  Vi måste våga lyfta blicken och tänka framåt, eftersom vi vet att allt fler kommer att behöva vårdas i hemmet och att vårdbehovet ökar. Det är vårt ansvar som kommun att säkerställa att vi kan möta det behovet, säger Lise...
 • Linköpings kommun hjälper Mathjälpen

  Linköpings kommun har tecknat ett samverkansavtal med Linköpings domkyrkopastorat om dess verksamhet Mathjälpen. Avtalet innebär att kommunen ger stöd för bekostande av fordon och drivmedel inom verksamheten, som riktar sig till riskgrupper under coronapandemin.

  Syftet med överenskommelsen är att personer i riskgrupper ska få hjälp med matinköp under coronakrisen. Ett syfte är också att skapa ett långsiktigt hållbart Linköping genom att stärka samspelet mellan den offentliga och den id...

 • Högstadiet i Skäggetorp läggs ned

  DET SKA INTE SPELA NÅGON ROLL VAR DU KOMMER IFRÅN – UTAN VART DU ÄR PÅ VÄG Alla barn har rätt till de allra bästa förutsättningarna i livet – nu ger vi ungdomarna på Skäggetorpsskolan nya möjligheter. Idag får allt för få elever som går ut Skäggetorpsskolan behörighet till gymnasiet, så kan det inte få fortsätta. För att höja gymnasiebehörigheten kommer därför högstadiet på Skäggetorpsskolan att avvecklas och istället kommer fler platser att skapas på kommunens andra högstadieskolor. ...
 • Informationsbrev från kommunalrådet v.20

  Hej vänner!

  På Coronafronten fortsätter läget att vara förhållandevis stabilt. Vi har en bättre tillförsel av skyddsmaterial än vi haft tidigare, jämnt flöde vad gäller de personella resurserna samt utökad kapacitet för smittestning. Antalet patienter som vårdas i intensivvård är nu den lägsta sedan den 26 mars enligt dagens rapport från Region Östergötland. Vi behöver dock fortsätta att ta situationen på allvar. För kännedom kommer kommunens krisledningsarbete centralt och ute på förv...

 • Civilsamhället behöver finnas kvar även efter corona

  Civilsamhällets organisationer har, likt många företagare, tappat stora intäkter i svallvågorna av coronapandemin. Ett statligt krispaket för att stötta civilsamhället behövs därför per omgående.

  Civilsamhällets gemenskaper – föreningar, organisationer, trossamfund, sociala företag spelar en stor roll för vårt samhälle. I kristider växer behoven av insatser och gemensamma krafter. Åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset har inneburit ökad isolering, ensamhet och ris...

 • Information från kommunalrådet v.18-19 2020

  Hej vänner!

  Det ligger fortsatt en Coronaskugga vilandes över Stadshuset även om det vardagliga gnetet fortsätter. Vi ser att världen på flera håll börjar öppna upp och lätta på restriktionerna även om det finns en oro för ”en andra våg”. Från Linköpings kommuns håll fortsätter vi att följa FHMs rekommendationer. Enligt den prognos jag fått idag vid lunchtid från Region Östergötland är antalet patienter som vårdas inom intensivvård den lägsta sedan 31 mars. Vi har en bit kvar att varan...