• EU-valmanifest 2024

  Kristdemokraternas kampanj handlar om två ord, som ni kommer att höra oss upprepa gång på gång i valrörelsen: Gränser och Frihet.
  EU har under lång tid försökt ta sig an områden som många gånger är bättre för medlemsländerna att bestämma över själva. När makt flyttas till Bryssel sätter vi unionens legitimitet på spel. Ska vi långsiktigt upprätthålla vår frihet och Europas fred behöver vi sätta gränser för vad EU ska göra. Vi behöver en tydlig gräns för när beslut ska tas under den svenska flaggan. Och när det blir bäst att beslutet fattas under EU-fanan. Det är gränser som värnar vår frihet och Europas fred. Det här kallar vi för att rösta blågult. Vårt valmanifest består av 46 förslag som ämnar att göra EU och Sverige starkare och friare.

  Ett tryggt Europa i en orolig värld

  Inför ett gemensamt kvotflyktingsystem
  Öka försvarsmobiliteten
  Inrätta ett cyberförsvar
  Utveckla systemet för människorättsliga sanktioner

  Fossilfri omställning tillsammans med tillväxt och social sammanhållning

  Inkludera kandidatländer i utsläppshandeln
  Ambitiösa och realistiska klimatmål
  Inför en gemensam reaktorsprövning

  Livskraftigt jord och skogsbruk

  Skydda svensk skog från EU
  Bort med EU reglering av varg och skarv
  Bort med EU reglering för markanvändning
  Stärk djurskyddet

  Ett verkligt socialt EU respekterar olikheter

  Bort med EU:s sociala pelare och bidragspolitik
  Sätt gränser för nätjättarna och Tiktok
  Motverka spridning av antisemitism och desinformation
  Skydda den svenska EPA-traktorn

  Ett blomstrande Eu med frihandel och tillväxt

  Minska regelbördan – 1 regel in, 2 regler ut.
  Nya frihandelsavtal med likasinnade
  EU swish och digital ID handling

   

  Ladda ner vårt EU-valmanifest där vi presenterar vad vi vill göra under den kommande mandatperioden:

  Valprogram 2022