• Budgetförslag 2022

    Allians för Linköping lade igår fram sitt budgetförslag för 2022 på en pressträff i Stadshuset. Budgeten för 2022 har två tydliga fokus. Det ena är att det är en budget med tydligt trygghetsfokus. Det andra är att budgeten ger våra verksamheter goda förutsättningar för det som nu behöver göras i spåren av pandemin.

    Nu kraftsamlar vi på arbetsmiljön i Linköping. En god och trygg arbetsmiljö är A och O och bidrar till att kommunens mål uppnås. Det utökar våra möjligheter att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. I budgeten satsar vi därför på ett pilotprojekt som ska se över delade turer inom äldreomsorgen. I budgeten ryms även en satsning för att minska den så kallade arbetsmiljöskulden till kommunens medarbetare med anledning av coronapandemin.

    – Vi har medarbetare som upplever att delade turer är ett problem. Det kan vara ansträngande och svårt att anpassa till ett socialt liv. Det gör också yrket mindre attraktivt och det blir svårare för oss som arbetsgivare att rekrytera. Sammantaget har vi därför beslutat att införa en pilot gällande slopandet av delade turer i äldreomsorgen där vi vill att delade turer ska vara frivilliga berättar Denise Cassel, Kommunalråd (KD).

    Länk till budgetförslag: http://www.linkoping.se/nyheter/pressmeddelanden-fran-via-tt/202109/allians-for-linkopings-budgetforslag-2022/