• Besök på Ryttargårdskyrkan

    Vi kristdemokrater värnar om civilsamhället som en av samhällets grundbultar och anser att de ideella organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Vår gruppledare Liselotte Fager (KD) besökte i förra veckan Ryttargårdskyrkan tillsammans med Lars Roxå (KD) och Susanne Härner (KD). Från Ryttargårdskyrkan deltog Peter Nordlander och Fredrik Lignell.

    Ryttargårdskyrkan är en av de större aktörerna inom civilsamhället i Linköpings kommun och dagens förutsättningslösa möte handlade bland annat om vilka utmaningar som Ryttargårdskyrkan har och hur kommunen kan stödja den viktiga verksamheten på bästa sätt, avslutar Liselotte Fager (KD), gruppledare.

    Foto: Fredrik Lignell, Lars Roxå, Peter Nordlander, Liselotte Fager och Susanne Härner.