• Den politiska prestigen

    I helgen skrev kommunalrådet Denisé Cassel och äldrenämndens ordförande Liselotte Fager en debattartikel i Corren som svar på en tidigare artikel från Vänsterpartiet.
    Vänsterpartiet tog i sin artikel upp flera punkter för att förstärka arbetet inom äldreomsorgen. Mycket som vi redan nu arbetar med. Vi genomföra stora satsningar på personal, minskad smittorisk och livskvalitetshöjande åtgärder.