⚠️ SAMORDNINGSPLAN MOT SEGREGATION
    På kommunstyrelsen nästa vecka presenteras den samordningsplan Allians för Linköping tagit fram med 60 åtgärder för hur arbetet mot segregation i Linköping ska gå till. Åtgärdsplanen beskriver bland annat hur trygghet och gemenskap ska öka och hur fler ska komma i arbete i områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Flera av åtgärderna gäller utbildning och fritid.
    Majoriteten av åtgärderna är inarbetade i förvaltningarnas verksamhetsplaner och därmed finansierade i nämndernas internbudgetar för 2021.

    Läs mer här:

    https://www.linkoping.se/nyheter/pressmeddelanden-fran-via-tt/202012/samordningsplan-mot-segregation/?fbclid=IwAR3HYVpidAnaVQpId-wA3tOiOSoyr7VukDoiQvVdUncliy9J0MNHa1Ok7C4