• Besök på Brottsofferjouren i Linköping

    Vårt kommunalråd Denisé Cassel (KD) har idag besökt Brottsofferjouren Linköping. Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen, samt deras anhöriga och utgör en viktig del i kommunens stödjande och brottsförebyggande arbete.
    – Brottsofferjouren i Linköping utgör ett värdefullt komplement till det arbete som Linköpings kommun kan erbjuda. Vi kristdemokrater anser att människor som blivit utsatt för ett brott ska skyddas samt få hjälp och stöd. Vi vill stärka stödet för dem som utsatts för brott, men också få ner brottsligheten så att antalet brottsoffer blir färre, avslutar Denisé Cassel, Kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (KD).
    På bilden ses Denisé Cassel tillsammans med Daniela Lind, brottsoffer- och vittnesstödsamordnare på brottsofferjouren i Linköping.