• Civilsamhället behöver din hjälp

    Det är prövningarnas tid i Linköpings kommun, och inte bara för hälsan. Många företag och organisationer vittnar om ett tufft ekonomiskt läge. Med anledning av detta besökte vårt kommunalråd Denise Cassel Mikael Joumé, direktor på Hjärta till Hjärta under gårdagen. En butik som bedriver en stor social verksamhet mycket tack vare deras fantastiska volontärer.
    Enligt Folkhälsomyndigheten bör personer som är 70 år eller äldre stanna hemma. Något som drabbar verksamheten väldigt hårt, eftersom volontärerna nästan uteslutande är 70 år och äldre. Det innebär att det just nu är en mycket mindre personalstyrka som håller uppe verksamheten. Folk lämnar inte in varor som de brukar göra och försäljningen går ner.
    Allt överskott från butiken går b.la till att bedriva biståndsarbete för barn i utsatthet i Sverige och i Europa. Hela affärsidén är att hjälpa andra människor, när pengarna inte längre kommer in blir också det arbetet lidande.
    Att kunna swisha en liten slant och vara med och hjälpa till att rädda Hjärtat känns därför mycket betydelsefullt.