• Civilsamhället behöver finnas kvar även efter corona

  Civilsamhällets organisationer har, likt många företagare, tappat stora intäkter i svallvågorna av coronapandemin. Ett statligt krispaket för att stötta civilsamhället behövs därför per omgående.

  Civilsamhällets gemenskaper – föreningar, organisationer, trossamfund, sociala företag spelar en stor roll för vårt samhälle. I kristider växer behoven av insatser och gemensamma krafter. Åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset har inneburit ökad isolering, ensamhet och risk för utsatthet innanför hemmets väggar. Barnens rätt i samhället (BRIS) har sett en kraftig ökning i antalet samtal. Många äldre vänder sig till ideella samtalslinjer för att bryta ensamheten och få någon att prata med. Ekonomisk och social utsatthet ökar också ofta i kriser i spåren av exempelvis arbetslöshet.

  Civilsamhället drabbas också av en ekonomisk nedgång. Intäkterna minskar när exempelvis second hand-butiker behöver stänga, evenemang ställas in och lägerverksamhet och lokaler inte kan hyras ut. Civilsamhället har vanligtvis många engagerade personer i högre åldrar som uppmanas att vara hemma under coronatiden. Detta i en tid när behovet av volontärernas insatser fortsatt är stort – och kanske ökande.

  De ideella organisationerna erbjuder inte bara hjälpverksamhet till behövande på ett sätt som det offentliga sällan klarar eller meningsfull gemenskap inom en rad områden, de erbjuder ofta också människor som saknar sysselsättning ett meningsfullt alternativ till passivitet. I väntan på att arbetsmarknaden återhämtar sig är det ytterst viktigt att människor erbjuds att göra något som uppfattas som och är meningsfullt.

  Kristdemokraterna vill därför rikta omkring 1 miljard kronor i statligt kostnadsstöd till civilsamhällets aktörer. Stödet ska kunna gå till ideella föreningar, trossamfund, stiftelser och sociala företag utan vinstsyfte. För att få del av stödet måste man ha tappat 15 procent eller mer av intäkterna. Ersättningen är sedan 80 procent av intäktsbortfallet – upp till ett maxtak på 45 miljoner kronor. För att öka givandet, och därmed stötta organisationerna, vill Kristdemokraterna även höja taket i gåvoskatteavdraget under 2020 till 100 000 kronor.

  Regeringen har hittills presenterat korttidspermitteringar och sänkt arbetsgivaravgift samtidigt som man gett direktstöd till idrottsföreningar och kultursektorn. Men det breda civilsamhället har hittills lämnats nästan helt utanför. Dessa organisationer upplever dock minst lika stora problem. Civilsamhället har stor betydelse såväl i städerna som på landsbygden. De är en sammanhållande kraft och gör stor samhällsnytta. Låt det få finnas kvar!

  Denise Cassel (KD), kommunalråd, förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Linköping