• Dags att samhället bekämpar islamism

    Idag skriver kommunalrådet Denisé Cassel tillsammans med religionprofessorn Kjell O Lejon i Göteborgsposten om hur Sverige ska följa Frankrikes exempel och genom lagstiftning ta fram flera åtgärder för att minska radikal islamism.

    Det finns tyvärr inga garantier för att liknande dåd som skett i Frankrike inte kommer inträffa i Sverige inom närtid. Fler politiska ledare behöver följa Macrons exempel och vidkännas den islamistiska extremismen som är på frammarsch i Europa.