• Ett nytt ledarskap för Linköping

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

  Nu tar Alliansen över styret i Linköping. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser.

  – Det känns mycket bra att vi nu kan presentera ett nytt ledarskap för Linköping och därmed bli Sveriges största kommun med ett rent Alliansstyre. Jag ser fram emot att utveckla Linköping under mandatperioden tillsammans med övriga Allianspartier, säger Niklas Borg (M).

  – Vi kommer att vidta åtgärder mot en hållbar kommun och öka ambitionen i det arbete som Alliansen initierade med att göra Linköping koldioxidneutral till 2025, säger Muharrem Demirok (C).

  – Nu tar vi krafttag för att förbättra skolan. Vi kommer att prioritera skolans utveckling.

  Bättre arbetsmiljö för lärarna, ökad måluppfyllelse för eleverna och mer tid för varje barn i förskolan, säger Åsa Wennergren (L).

  – I Alliansens Linköping ska varje skattekrona användas ansvarsfullt och effektivt. För att kunna prioritera kärnverksamheten krävs det att vi har ordning och reda i kommunens finanser. Vi behöver se över hur vi kan minska kostnaderna på kommande investeringar och säkerställa en effektivare central förvaltning. Genom de åtgärder som nu planeras tar vi ansvar och skapar förutsättningar för att säkra kommunens ekonomi på lång sikt, avslutar Sara Skyttedal (KD).

  Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har överenskommit om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings Kommun för mandatperioden 2018-2022:

  Nämnder och KF-presidie:

  Ordförande Kommunstyrelsen (M)

  1:e vice ordförande (KD) 

  Borgmästare/Ordförande Kommunfullmäktige (C)

  1:e vice ordförande Kommunfullmäktige (L)

   Sektorsansvarigt kommunalråd utbildning (L)

  Barn- och ungdomsnämnden (M)

  Bildningsnämnden (L)

  Kultur- och fritidsnämnden (L)

   Sektorsansvarigt kommunalråd social och omsorg (M)

  Social- och Omsorgsnämnden (M)

  Äldrenämnden (KD)

  Sektorsansvarigt kommunalråd samhällsbyggnad (C)

  Samhällsbyggnadsnämnden (C)

  Bygg- och miljönämnden (M)

   Arbetsmarknadsnämnden (M)

   Valnämnden (M)

   Överförmyndarnämnden (L)

   Kommunens revisorer, vice ordförande (M)

  Bolag:

  Linköpings Stadshus AB (M)

  Tekniska Verken (C)

   Stångåstaden (M)

   Lejonfastigheter (KD)

   Sankt Kors (L)

   Visit Linköping (L)

   Science Park Mjärdevi (KD)

  För mer information kontakta gärna:

  Sara Skyttedal (KD)
  Kommunalråd i opposition
  sara.skyttedal@linkoping.se

  Denisé Cassel (KD)
  Politisk sekreterare
  denise.cassel@linkoping.se
  072-235 99 94