• Föräldrar vet bäst

    Vårt kommunalråd Denisé Cassel och barn-och ungdomsnämndens ledamot Henrik Blosfeld(KD) skriver i dagens Corren med anledning av socialdemokraternas motion till riksdagen om att införa obligatorisk förskola från och med två år.
    Motionen ger dels intrycket av att alla barn är lika och därför kan behandlas på samma sätt, och dels att staten vet bättre än Sveriges föräldrar vad som är bäst för barnet.
    Vi Kristdemokrater vet att alla familjer är olika och vi behöver lita på att föräldrar fattar de bästa besluten för sina barn utifrån de alternativ som samhället erbjuder.