• Förändringar för framtidens hemtjänst

  För att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg behöver insatser till medborgare samordnas för att möta dagens och framtidens behov på ett bättre sätt. Därför finns det nu ett förslag till beslut om en ny modell för hur äldreomsorgen ska bedrivas och upphandlas.

  • Vi måste våga lyfta blicken och tänka framåt, eftersom vi vet att allt fler kommer att behöva vårdas i hemmet och att vårdbehovet ökar. Det är vårt ansvar som kommun att säkerställa att vi kan möta det behovet, säger Liselotte Fager (KD), ordförande i Äldrenämnden.

  Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. Förslaget innebär även att medborgaren kan välja på olika utförare, oavsett var man bor, vilket inte är fallet med dagens system. Modellen innebär att kommunen delas in i ett antal geografiska områden. Leanlink får ett verksamhetsuppdrag inom samtliga geografiska områden för en viss del av vårdbehovet och kommer inte lämna anbud som tidigare.

  Den övriga delen upphandlas av privata aktörer enligt LOU. Det som upphandlas är samlade insatser som hemtjänst, rehabiliteringsinsatser, hemsjukvård, demensarbetslag, servicehus och trygghetsboenden. Alla som lämnar anbud måste kunna erbjuda dygnet-runt-verksamhet.

  Diskussionen om att förändra modellen har förankrats brett politiskt. Det finns en samsyn i presidiet för Äldrenämnden om att det här är rätt väg att gå.

  Beslut om den nya modellen ska fattas vid Äldrenämndens sammanträde i juni.