• Denisé Cassel

   

  Kommunalråd

  Namn: Denisé Cassel

  Född: Midsommarafton 1991

  Uppvuxen: Fuengirola, Spanien

  Vad har du för bakgrund utanför politiken?
  Jag är uppvuxen i fiskebyn Fuengirola på spanska solkusten och är utbildad ämneslärare i spanska, engelska och SvA (svenska som andraspråk) för grundskolans senare år. Sedan sommaren 2017 arbetade jag som politisk sekreterare åt Kristdemokraterna och i september 2019 tog jag över som Kommunalråd.  Får jag ledig tid över åker jag till mitt familjehem i Spanien.

  Vilka frågor brinner du extra mycket för?
  Trygghetsfrågor och familjens betydelse är något jag brinner extra för. Som ung kvinna vill jag kunna känna mig trygg när jag går bland kvarteren i Linköping. Trygghet kan också handla om att ha ett jobb att gå till och ha en stabil inkomst.

  Vad är styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp?
  Gruppens största styrka är vår humor! Vi har mycket sällan tråkigt även fast vi ofta bearbetar tunga ärenden och långa dagordningar sena eftermiddagar och kvällar. Jag tycker att vi har lyckats hitta en bra harmoni mellan skratt och allvar. Vi har högt i tak och tillåter varandra att tycka olika. Det skadar heller inte att Per Larsson som ingår i KF-gruppen har Östergötlands bästa skratt.

  Har du andra kommunala politiska uppdrag utöver kommunalråd?

  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Östergötlands län
  Partiavdelningsstyrelseledamot, Linköping
  Ersättare för distriktsstämmoombud, Linköping
  Kommunfullmäktige, ledamot, Linköping
  Kommunstyrelse, vice ordf, Linköping
  Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Linköping
  Fullmäktigeberedning, ledamot, Linköping
  Krisledningsnämnd, Ledamot, Linköping