• Högstadiet i Skäggetorp läggs ned

    DET SKA INTE SPELA NÅGON ROLL VAR DU KOMMER IFRÅN – UTAN VART DU ÄR PÅ VÄG
    Alla barn har rätt till de allra bästa förutsättningarna i livet – nu ger vi ungdomarna på Skäggetorpsskolan nya möjligheter. Idag får allt för få elever som går ut Skäggetorpsskolan behörighet till gymnasiet, så kan det inte få fortsätta. För att höja gymnasiebehörigheten kommer därför högstadiet på Skäggetorpsskolan att avvecklas och istället kommer fler platser att skapas på kommunens andra högstadieskolor.
    En avveckling av högstadiet ger också bättre förutsättningar att satsa på elever i de yngre årskullarna, från förskola upp till årskurs 6. Antalet elever i de lägre årskullarna kommer att öka de närmaste åren och därför behövs det större och bättre lokaler.
    – Vi behöver kunna erbjuda alla elever i kommunen likvärdiga förutsättningar, vi ser att allt för många inte når kunskapskraven och blir behöriga till gymnasiet, därför måste vi agera. Att förändra skolorganisationen för Skäggetorpsskolan är ett sätt för oss att bryta skolsegregationen, säger Denisé Cassel (KD) kommunalråd i Linköping.
    Förändringen kommer att ske hösten 2021 och kommer också ge bättre förutsättningar att satsa på elever i de yngre årskullarna, från förskola upp till årskurs 6. Antalet elever i de lägre årskullarna kommer att öka de närmaste åren och då behövs det större och bättre lokaler.