• Höstgåva till medarbetare

    Vid löneutbetalningen i december kommer alla kommunanställda medarbetare med månadslön att få en extra utbetalning på 750 kronor. Gåvan är ett sätt att visa uppskattning för alla goda insatser i samband med coronapandemin. Alla medarbetare med månadslön och som har en anställning i november 2021 inkluderas i gåvan.

    – Vi vill tacka för alla de fantastiska insatser som görs varje dag av våra medarbetare i Linköpings kommun. Tillsammans har vi kunnat upprätthålla våra verksamheter och fortsätta leverera god service och välfärd till de vi är till för, säger Denisé Cassel, kommunalråd (KD).