• Information från kommunalrådet v. 16 2020

  Till KD-gruppen

  Hej vänner!

  Hoppas att ni haft en bra vecka och helg. Jag har lagt alla måsten åt sidan och
  tagit det lugnt. Det var mycket välbehövligt! Även om det dagliga arbetet till
  stor del handlar om krishantering och Covid-19 så tar det på krafterna att vara i
  beredskapsläge och att inplanerade möten m.m. hela tiden flyttas och
  tillkommer. Det generella läget inom kommunens förvaltningar är fortsatt
  stabilt. Verksamheterna fortsätter dock att påverkas av personal- och
  materialbortfall. Nedan följer några rader om veckan som flytt.

  Arbetspass på Erikshjälpen
  I onsdags kavlade jag upp ärmarna och körde ett arbetspass på Erikshjälpens
  second hand i Tornby. Tanken på att engagera mig och hjälpa till har funnits
  sedan jag besökte Hjärta till Hjärta i februari (dvs. innan Corona). Jag förde då
  en dialog med direktor Michael Joumé om att hela KD-gruppen skulle kunna
  komma en eftermiddag/kväll och hjälpa till som ett sätt att bygga laget samt
  göra något för våra medmänniskor. Tyvärr går det inte nu med tanke på
  omständigheterna och därför valde jag att göra ett pass ensam, men denna gång
  på Erikshjälpen. Under dagen fick jag sköta disken, sortera kläder och
  organisera böcker och skivor. Det var skönt att arbeta praktiskt och även veta
  att det var för ett gott ändamål. Inför min medverkan gick pressmeddelande ut
  från både partiet och Erikshjälpen om att jag skulle vara där under dagen.
  Utspel angående bönders situation i och med Corona

  I veckan hade jag ordnat en träff med Östergötlands riksdagsledamot Magnus
  Oscarsson och en jordgubbsbonde i kommunen. I min roll som vice KSO
  kommer jag i kontakt med många företagare. Inom de gröna näringarna finns
  det företag som har behov av folk, ofta som en följd av stängda gränser mot
  omvärlden. Inom de gröna näringarna saknas närmare 8 000 personer, enligt
  LRF. Det gäller främst till säsongsarbeten där de vanligtvis anställda inte
  kunnat ta sig till Sverige. Det må ofta vara krävande jobb, men lediga jobb. I en
  tid där varje arbetad timme är ytterst värdefull sett till så många timmar som
  fryser inne på grund av smittskyddsåtgärder på andra håll, behöver detta få en
  lösning. Ingen är betjänt av att produktionen inom jordbruket, trädgårdsnäring,
  skogsplantering och skogsvård, tappar kraft i ett redan svårt läge. Genom att
  regering och riksdag slopade inkomstgränserna för studenters studielån kan
  elever vid jord- och naturbruksutbildningar bli tillgängliga för inhopp i större
  utsträckning. Trädgårdsnäringen har även infört en 40-timmars snabbutbildning
  på distans för att försöka möta ett säsongsbehov på 5 000 personer. Det är
  också en utsträckt hand till de anställda som förlorat jobbet i de branscher som
  lamslagits eller sargats hårt av de samhälleliga smittskyddsåtgärderna,
  exempelvis hotell- och besöksnäring eller butiksanställda.

  Jag har fått några kommentarer på min Facebook om varför bönderna inte ser
  sig om efter inhemsk arbetskraft. Sanningen är samtliga av de bönder jag talat
  med vittnar om att det är svårt att få svensk arbetskraft då jobbet tenderar att
  vara hårt och lönen låg. Med andra ord är det en sanning med modifikation att
  det finns arbetskraft. Det stämmer att det finns människor som står utan
  sysselsättning som borde ta tillfället i akt men de vill inte ha dessa jobb så
  jobbet blir ogjort. Viktigt nu att vi med politiska medel kan trycka på och skapa
  incitament för personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden att ta
  dessa jobb. Det gäller, som det heter, att laga efter läge. Kommunen kommer
  att behöva höja sina ambitioner för att säkra sina långsiktiga ekonomiska
  förutsättningar.

  Jag är glad att Corren valde att uppmärksamma mitt och Magnus utspel