• Information från kommunalrådet v.18-19 2020

  Hej vänner!

  Det ligger fortsatt en Coronaskugga vilandes över Stadshuset även om det vardagliga gnetet fortsätter. Vi ser att världen på flera håll börjar öppna upp och lätta på restriktionerna även om det finns en oro för ”en andra våg”. Från Linköpings kommuns håll fortsätter vi att följa FHMs rekommendationer. Enligt den prognos jag fått idag vid lunchtid från Region Östergötland är antalet patienter som vårdas inom intensivvård den lägsta sedan 31 mars. Vi har en bit kvar att varandra och även om det inte är små lätta moln på himlen är det betydligt bättre än vad Correns skräckrubriker gett sken av senaste dagarna. Trots att det råder Coronaskugga är jag glad att vi Kristdemokrater i Linköping syns och lyckas få mediautrymme i våra lokala kanaler! Senaste veckan har jag haft ett utspel om att kommunstyrelsen beslutat om att förlänga måltidskupongerna för våra gymnasielever, mitt och Magnus Oscarssons besök hos jordgubbsodlaren på Tift Södergård i april har även uppmärksammats av en kommuninvånare som berömt oss via en insändare.

  Jag har haft inne en debattartikel i slutet av veckan som jag skrivit om civilsamhället och att jag saknar konkreta satsningar på dito i den vårändringsbudget som regeringen presenterade för några veckor sedan. Företag nämns 535 gånger, medan civilsamhället, ideella föreningar och folkrörelser inte nämns en enda gång. Under Coronapandemin har jag aktivt valt att belysa att civilsamhället är en av våra hjärtefrågor. Med anledning av detta har jag senaste veckorna träffat Svenska kyrkans domkyrkopastorat, Röda korset, Frivilligcentrum samt att jag arbetat ideellt på kommunens Kontaktpunkter, Erikshjälpen och Hjärta till hjärta. Det känns bra att visa våra kommuninvånare att vi praktiserar våra värderingar. En annan positiv nyhet är även att St: Markus församling äntligen fått marklov för att bygga en kyrka som kommer ligga i Vallastaden och rymma ca 360 besökare.

  Jag har under hösten och vårvintern haft mycket nära kontakt med projektledaren Simon Posluk och ordförande Paul Saume som är goda vänner. Församlingen har under en längre tid brottats med en parkeringsfriköpsfråga som jag lyckligtvis har kunnat hjälpa dem med via sittningar med Sankt Kors ordförande. Församlingen utgör en viktig civilsamhällsaktör och jag ser fram emot att delta vid första spadtaget i juni!

  Nämndernas delårsprognoser per den 31 mars presenterades på kommunstyrelsen förra veckan och visar att Son, An och Sbn med underskott som vi kommer behöva justera. Jag har tidigare berättat för er att budgetarbetet ligger på is fram till efter sommaren. Jag kommer då att bjuda in er till möten för att diskutera den politiska viljeinriktningen m.m. Jag föredrar att göra detta via fysiska möten då jag kan visa er via PPT m.m. Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver när de presenterar nya skatteberäkningar den 29 april. ”Coronakrisen medför djup svensk lågkonjunktur. De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar framöver. Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomiskpolitiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken. Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett scenario.” Det finns en stor osäkerhet för hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas. SKR:s scenario innebär lägre skatteintäkter jämfört med Budget 2020 med plan för 2021-2023 som fullmäktige fastställde den 26 november.

  Besök på kontaktpunkterna I veckan besökte jag och Barn- och ungdomsnämndens nya ledamot Henrik Blosfeldt en av de kommunala kontaktpunkterna i Skäggetorp. Där kan medborgare få aktuell information om Coronaviruset, jobbtips, vart man kan vända sig vid oro m.m. Ett uppskattat besök i trevligt sällskap. Möte om Skäggetorpsskolans framtida skolorganisation Kommande vecka kommer jag gå ut med en kallelse till ett möte vad gäller Skäggetorpsskolans framtida skolorganisation. Detta var en fråga som jag dryftade på Zoommötet med KD-gruppen den 27 april. Tyvärr saknade jag en del av er på det mötet och kommer därför att kalla till ett nytt. Övriga som hört informationen tidigare är givetvis välkomna också. Liggande förslag är 18 maj d.v.s. samma dag som vi skulle ha träffats för KD-gruppmöte. Återkommer med detaljer.