• Informationsbrev från kommunalrådet v.20

  Hej vänner!

  På Coronafronten fortsätter läget att vara förhållandevis stabilt. Vi har en bättre
  tillförsel av skyddsmaterial än vi haft tidigare, jämnt flöde vad gäller de
  personella resurserna samt utökad kapacitet för smittestning. Antalet patienter
  som vårdas i intensivvård är nu den lägsta sedan den 26 mars enligt dagens
  rapport från Region Östergötland. Vi behöver dock fortsätta att ta situationen
  på allvar. För kännedom kommer kommunens krisledningsarbete centralt och
  ute på förvaltningarna att fortgå ända fram till september och inte trappas ner
  under sommaren. KD-gruppen fortsätter träffas via Zoom. Jag hoppas att vi
  kan ta upp de fysiska träffarna efter sommaren. Nu var det längesen jag
  träffade merparten av er och jag saknar er, mycket!
  Nedan följer en liten inblick i det mest relevanta från här veckans
  kommunpolitiska arbete i Stadshuset.

  Medarbetarundersökning 2020
  Mellan den 24 februari-20 april har samtliga medarbetare i Linköpings
  kommun haft möjlighet att svara på frågor om hur det är att arbeta i
  kommunen. Nytt för i år var en kortare enkät jämfört med tidigare år för de
  kommungemensamma frågorna. Utöver det hade varje förvaltning möjlighet att
  välja ut specifika frågor för just deras medarbetare.

  Viktigt att notera är att årets svarsfrekvens var lägre än tidigare 64 % på totalen
  jmf 75 % 2018. Svarsfrekvensen var dessutom 10 % lägre än föregående
  mätning för både Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt inom
  Leanlink våra största förvaltningar med 80 % av kommunens anställda.
  Främsta anledningen är den rådande situationen kring covid-19. Generellt
  eftersträvas en svarsfrekvens på minst 70 %. Efter att 65 % av svaren kommit
  in ändras dock inte generellt svarsresultatet på totalnivå i någon större grad.

  Nu råder dock ett specifikt läge i samband med covid-19. Studier i vården och
  för läkemedelsbranschen är kraftigt neddragna för att inte störa de medarbetare
  och chefer som arbetar under en extrem press och där det inte går att förvänta
  sig en normal svarsfrekvens. Utbildningssektorn är även den påverkad med
  pressade lärare som snabbt fått ställa om till distansarbete. Vi ser även att
  verksamheter som permitterat medarbetare kan ha svårare att få in svar.
  Stora skillnader i svarsfrekvens har också betydelse när jämförelse av resultat
  görs då det är viktigt att beakta vilka förändringar som verkligen har ägt rum.
  Speciellt gäller det vid jämförelse i lokala enheter. Då detta år är första året av
  vårt samarbete görs inga sådana jämförelser.

  Undersökningen är inte offentlig
  ännu så jag kan tyvärr inte bifoga den. Jag lovar att ni ska få den tillsänd till er
  när den publicerats.

  Verksamhetsbesök Joyvoice och kristdemokratiskt Motalabesök
  I torsdags fick jag besök av Kristdemokraterna i Motalas gruppledare Erik
  Forslund. Vi brukar träffas ibland och utbyta erfarenheter och frågor. Motala är
  liksom Linköping Alliansstyrt och vi kan därför ha ett gott utbyte av varandra.
  Uppdraget som gruppledare är bitvis ganska ensamt och slitsamt, därför är det
  mycket glädjande när man kan träffa kollegor och prata förtroligt. Erik är en
  slitvarg och har lyckats få snurr på den kristdemokratiska politiken i Motala
  parallellt med sitt ordinarie arbete. Debattartikeln jag hade inne om
  civilsamhället i Corren förra veckan lånade Erik och fick in i veckans MVT
  (Motala Vadstena Tidning). Kul när vi syns och hjälper varandra!

  Efter besöket av Erik mötte jag upp Linköpingsföretaget JoyVoices VD Hanna
  Rydman. Joyvoice är Sveriges största körkurskoncept. De finns över hela
  landet och har idag närmare 250 körer med fler än 22 000 sångglada deltagare i
  alla åldrar. Tanken är att genom sång få människor att må bättre, bli
  självstärkta och vara i gemenskap med andra. På grund av Corona har de
  behövt ställa in alla sina körer vilket givetvis drabbar företaget hårt, men
  istället har de utvecklat konceptet Joyvoice LIVE som är en digitala popkör
  som vem som helst kan följa och delta i. Körrepen live-sänds från Joyvoice
  Facebooksida och kan ses även utan Facebook-konto. En kamera är placerad i
  varje stämma så att man kan följa, höra och delta i den stämma man önskar.
  Det var väldigt spännande att höra Hanna berätta om företaget och den resa
  som det gjort. Jag var den första politikern någonsin som besökt Joyvoice och
  hört mig för om verksamheten. Det är givetvis roligt att vara först och visa
  intresse, däremot behöver vi politiker göra fler verksamhetsbesök och visa
  uppskattning gentemot det privata näringslivet. Det är trots allt dessa som
  finansierar våra arvoden och bidrar med stora skatteintäkter till vår
  gemensamma välfärd. Efter besöket fick jag ett glatt mail av Hanna där hon
  frågade om hon fick lägga upp en bild på oss två på Joyvoices Facebook. De
  har ca 50 000 följare på Facebook så det var inte ett svårt att tacka ja till det
  erbjudandet. Så bra reklam för oss Kristdemokrater i Linköping! 