• KD Linköping nominerar Denisé Cassel som sitt förstanamn

    Kristdemokraterna i Linköping har idag presenterat vem som föreslås toppa den kommunala listan inför valet i september. Nomineringskommitténs ordförande Per Larsson presenterade vid en pressträff i Stadshuset vem kommittén föreslår som toppnamn på valsedeln till kommunfullmäktige i Linköping 2022. Som första namn på listan föreslås Denisé Cassel, 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen och kommunalråd (KD).

    – Jag är mycket tacksam för förtroendet att föreslås som förstanamn på valsedeln. Jag känner ett stort stöd bland medlemmarna och känner tillförsikt inför valdagen. Formellt kommer listan att klubbas på vårt årsmöte den 28 februari. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och presentera vår politik, säger Denisé Cassel.

    – Vi i nomineringskommittén är glada att idag kunna presentera vårt förslag att Denisé Cassel toppar kommunvalsedeln. Det finns en stor enighet bland alla förtroendevalda och medlemmar som vi intervjuat under det gångna året att Denisé är en uppskattad gruppledare och har lyckats väl att som kommunalråd genomföra och nå ut med Kristdemokraternas politik, kommenterar nomineringskommitténs ordförande Per Larsson.