• Kommunalrådet volontärarbetar på Erikshjälpen

  Kommunen befinner sig i ett tufft läge. Krisen kring COVID-19 fortsätter och har
  försvårat för många av kommunens verksamheter och företag. Många företagare sliter
  för att få ekonomin att gå ihop och konsekvenserna av krisen kommer följa oss en lång
  tid framöver.

  En aktör som ofta glöms bort är civilsamhället. Vi har många viktiga föreningar och
  biståndsorganisationer, som gör viktiga insatser för Linköpingsborna. Vi har bland
  annat flera second-hand butiker i kommunen som drabbats hårt av krisen, t.ex.
  Erikshjälpen.

  Erikshjälpen drivs till stor del av volontärer som ofta tillhör riskgruppen över 70 år.
  Vilket skapar svårigheter sett till att driva butiken i dagsläget, därför valde
  kommunalråd och 1:e vice kommunstyrelseordförande Denisé Cassel (KD) att besöka
  Erikshjälpen idag och jobba ett arbetspass i butiken för att lära sig mer om deras
  arbetssätt.

  – Det är inte bara kommunen och våra lokala företagen som påverkas av
  Coronakrisen. Civilsamhället behöver stöd och jag vill veta mer om deras
  arbete säger Denisé Cassel.

  Erikshjälpen är inte bara en butik utan en viktig samhällsaktör som genom sitt
  volontärarbete kan erbjuda människor ett sammanhang och en väg in i det svenska
  samhället.

  – Arbetet som Erikshjälpen och andra liknande biståndsorganisationer i
  kommen utför är ovärderligt. Vi har många i kommen som behöver ta första
  stegen i arbetslivet och många äldre som vill fortsätta bidra till samhället. De
  får dem chans att göra tack vare sådan verksamhet avslutar Denisé Cassel.

  Presskontakt:
  Denisé Cassel
  076-213 00 62
  denise.cassel@linkoping.se