• Kommunalrådets veckobrev v.3

  Öppnandet av Hamngatan
  Torsdag 16 januari gick samhällsbyggnadsnämndens ordförande ut med information om att kommunen skulle öppna Hamngatan för biltrafik i samtliga körfält. 1 timme efter att pressmeddelandet gått ut fick man veta att det inte var möjligt, eftersom det inte finns ett lagakraftvunnet beslut att öppna Hamngatan. Det hade skett ett fel när kansliet i Stadshuset skulle anslå beslutsprotokollet efter KF. Inga beslut som vi fattade i december har vunnit laga kraft. De har nu anslagit beslutet igen, men det dröjer fram tills februari innan dessa börjar gälla. Detta har inte kommunicerats till någon förrän senaste dagarna. Tjänstepersonerna på Miljö och- samhällsbyggnadskontoret visste inte att fel begåtts i Stadshuset.

  Sammanfattningsvis kan inte Hamngatan öppnas för trafik förrän fullmäktiges beslut vunnit laga kraft, i februari. Med anledning av detta bet kommunen i det sura äpplet och kommunicerade ut att det skett ett administrativt fel, utan att nämnda i detalj vilka fel dessa är. Detta kommunicerades ut till allmänheten fredag 17 januari. Informationen som gick ut var att beslutet inte vunnit laga kraft och att Hamngatan därför inte kan öppnas för trafik förrän om två veckor.

   

  Mingel och panelsamtal med Allians för Linköpings gruppledare
  Hur är egentligen stämningen mellan Allianspartierna ett år efter januariöverenskommelsen? Kom på mingel med Alliansen måndag 20 januari så får du svaret. Förutom trevlig stämning kommer det att bjudas på ett panelsamtal med samtliga gruppledare från Allianspartierna i Linköping. Vi börjar kl. 18.00.00 på Linköpingsmoderaternas förbundsexpedition. Evenemanget är öppet för alla.
  Adress: Bielkegatan 1, 58221 Linköping. Hoppas vi ses där!

  Kommunalrådets engagemang v. 3


  Måndag, 13 januari
  Avstämning KSO och vice KSO
  Strategiskt utskott
  KD-grupp

  Tisdag, 14 januari
  Kommunalrådsträff Allians för Linköping
  KS

  Onsdag, 15 januari
  Möte med HR-direktören Sonja Erlandsson

  Torsdag, 16 januari
  Inläsning KS ÄB och KF

  Fredag, 17 januari
  Besök av East Sweden Convention Bureu