• Kommunalrådets veckobrev V.4

  Till KD-gruppen

  Hej vänner!

  Redan söndag! Hoppas ni haft en bra vecka – det har jag. Nästa vecka blir dock ännu bättre för då ska jag och pol.sek Tobias b.la åka upp på partiets ledningsdag på SKR. Vi ska även delta på Kristdemokraternas inspirationsdag lördag 1 februari på Hotell Ekoxen, visst har ni anmält er? Fram tills dess får ni hålla till godo med en återrapportering av denna veckans bestyr.

  Kompetens-och skatteslöseri att välja bort äldre arbetstagare

  Linköping är bland de första kommunerna i Sverige att anta riktlinjer för ett förlängt arbetsliv. Det betyder inte att man är nödgad att arbeta efter 65+, däremot finns det möjlighet för den som känner att den vill och orkar. Att ha ett arbete är mer än att ha en lön. Med anledning av att jag b.la. har ansvar för kommunens personalfrågor och Liselotte har ansvar för äldrefrågorna tyckte jag att det var angeläget att vi skulle gå ut med en gemensam och äldrevänlig skrivning. Lyckligtvis har vi fått väldigt fin respons på artikeln! Skicka gärna ett mail till pol.sek Tobias Westling om ni vill ha tillgång till rapporten i fråga. Jag är glad att jag och Liselotte kan arbeta tvärsektionellt och ”jacka i” varandra kring frågor som är ideologiskt viktiga för partiet. Länk till artikeln återfinns längre ner i mailet.

  Planerad debattartikel angående konfessionella/religiösa friskolor
  ed anledning av debatten angående religiösa friskolor gör jag och professor i religionsvetenskap Kjell O Lejon (KD) ett debattinlägg i Corren. Inlägget har ännu inte publicerats, men jag har fått besked om att det ska ske imorgon måndag 27/1). Häxjakten på de kristna och judiska friskolorna som sköter sig anmärkningsfritt måste få ett slut. Vi undrar varför utbildningsministern inte törs vara mer specifik och erkänna att det är de muslimska friskolorna som missköter sig som man vill åt. Sanningen är att de kristna friskolorna lyckas bättre med integrationen av olika grupper än majoriteten av Sveriges skolor. Om vi ser till 2018 hade de 54 grundskolor med kristen profil 37,2 % elever med utländsk bakgrund, medan grundskolorna med kommunal huvudman hade 25,2%. Skolverkets statistik visar t.o.m. att kristna friskolor är ”bäst i klassen” när det gäller invandrade elever och resultatutveckling. Sett till de kristna friskolornas studieresultat och mångfald av elever finner vi ingen annan förklaring till förbudsivrarna häxjakt. Jag vet att religiösa friskolor är en vattendelare, men i detta fallet skulle det kännas märkligt att jag som kommunalråd för Kristdemokraterna och vår ledamot i bildningsnämnden, Kjell inte uttalade oss i ärendet. Jag tror personligen inte på kollektiv bestraffning och heller inte på att strypa en av fristäderna för vårt lands bekännande kristna. Vid synpunkter på artikeln är jag glad om dessa framförs till mig.

  Gruppledarträff med Alliansen

  I måndagskväll träffades samtliga av Alliansens gruppledare på Moderaternas expedition. Evenemang anordnades av MUF, men övriga ungdomsförbund fanns representerade. Vi gruppledare fick svara på frågor från publiken. Frågorna fokuserade på vårt Allianssamarbete och vår gruppdynamik. Jag tycker att vi har ett gott samarbete och det underlättar att jag varit med från första dagen samarbetet bildades. Vi var eniga om att vårt samarbete är individbundet och att vi arbetar bra tillsammans. Extra glad blev jag dessutom över att kunna blicka ut över några bekanta KDU-ansikten, gamla medlemmar som nya. Kul!

  EBO-lagen 2020
  Under veckan har vi i Allianssamarbetet diskuterat lagen om eget boende, den så kallade EBO-lagen, som ger 
  asylsökande friheten att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag. Efter den 1 januari 2020 har 32 kommuner möjlighet att göra undantag i lagen. Lagen har länge kritiserats av flera partier och den nu aktuella lagändringen är en följd av januariavtalet. Syftet med lagändringen som trädde i kraft vid årsskiftet är att minska segregationen. Nya lagen ger ett antal kommuner i landet – som haft högt tryck av asylsökande  – möjlighet att välja områden i kommunen som ska vara undantag från EBO. En asylsökande som självmant väljer att bosätta sig i något av dessa undantagsområden förlorar möjligheten till statliga och kommunala bidrag. På så sätt ska en asylsökande motiveras att bosätta sig på andra platser och med större geografisk spridning, men flera kommuner har flaggat för att de kommer undanta hela kommunen från lagen. Det innebär att en asylsökande enbart kommer kunna bosätta sig i kommunen med bidrag om Migrationsverket anvisar dem dit. De nya reglerna trädde i kraft 1 januari, men börjar gälla 1 juli 2020. De asylsökande som redan bosatt sig påverkas inte då lagen inte är retroaktiv. Vi har ännu inte landat i ett gemensamt ställningstagande utan behöver få mer kött på benen. Jag vill dock ta höjd för att det diskuteras och att jag återkommer till er genom att lyfta frågan på vår KD-grupp.

  LSAB styrelsemöte + ägardialog Science Park Mjärdevi
  I onsdags var jag på styrelsemöte med Stadshus AB + ägardialog med Science Park Mjärdevi. Det var mycket roligt att se vår ordförande i Science Parken Claes Bengtsson i sitt esse. Jag är även tacksam över att få lära mig mer om bolaget. På senaste KD-gruppen kom det tilläggsförslag på det nya förslaget till ägardirektiv. Jag bad Magnus Landberg och Claes Bengtsson boka in en gemensam sittning efter KD-gruppen för att ta fram en gemensam skrivelse ang b.la främjandet av entreprenörskap. Jag bearbetade övriga Alliansgruppen som nu har valt att ställa sig bakom tilläggsförslaget från oss.