• Krafttag för trygghetsskapande kameraövervakning

    camera
    Under måndagen höll Linköpings Kommun en pressträff i Berga Centrum. Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Denisé Cassel (KD) berättade vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder Linköpings Kommun planerar att vidta framöver. Vid pressträffen deltog mediarepresentanter från bl a SVT, Sveriges Radio och Corren.
    – År 2018 lovade Polismyndigheten att 27 kameror skulle sättas upp i våra prioriterade bostadsområden och i centrum i Linköping. Idag 2021 finns det endast fyra kameror på plats, varav en endast satts upp tillfälligt. Med anledning av det har jag idag tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg gått ut med information om att vi på morgondagens kommunstyrelsesammanträde kommer uppdra till kommundirektören att ta fram en handlingsplan för kommunal kamerabevakning i Linköping, som en del av det trygghetsskapande arbetet berättar Denisé Cassel (KD).
    – Syftet med kommunens kamerabevakning är inte att överta Polismyndighetens ansvar, utan ska ses som ett komplement till det övriga brottsförebyggande arbetet. När Polismyndigheten inte levererar på sina löften kan vi i Alliansen inte passivt se på. Jag tycker egentligen inte att vi som kommun ska behöva ta över statens ansvar, men det ingår i det kommunala åtagandet att se till att våra medborgare känner sig trygga. Det känns därför självklart att initiera ett kommunalt kamerabevakningsprojekt.
    Den lokala samverkan med Polisen är mycket välfungerande och vi har en samsyn när det gäller nödvändigheten av ökad kamerabevakning.