• Linköping behöver ett integrationslyft

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

  Linköping behöver ett integrationslyft

  Inför valet på söndag presenterar Sara Skyttedal, Kristdemokraternas kommunalråd i Linköpings kommun, fyra snabba åtgärder för bättre integration.

  Stödet till föreningar ska demokratisäkras

  Förslaget ska förhindra att offentliga pengar går till antidemokratiska organisationer. Det är oroande att Socialdemokraternas representant med ansvar för föreningsbidrag själv varit anställd för ett studieförbund. Trots kritik från oppositionen har de bland annat haft planer på att ge stöd till organisationer vars företrädare vägrat att ta kvinnor i hand. Detta stärker inte gemenskapen i samhället och försvårar integrationen.

  Samhällsorienteringen för nyanlända ska förbättras

  Kristdemokraterna vill därför se mer undervisning om värderingarna i Sverige, jämställdhet och hur det gemensamma livet i offentligheten fungerar.

  Alla former av religiöst förtryck ska bekämpas

  Ingenstans ska vi acceptera sedlighetspoliser som begränsar människors vardag. Informationskampanjer bör genomföras så att alla vet att detta är brottsligt och att man kan vända sig till polisen om så sker. Vi vill dessutom att det offentliga rummet ska vara fritt från religiös påverkan. Därför kommer Kristdemokraterna inte tillåta att böneutrop riktas in i bostadsområden.

  Linköping ska införa integrationsplikt

  Den som får bidrag från det offentliga måste aktivt arbeta för att närma sig arbetsmarknaden och lära sig svenska. Därför vill vi ställa detta krav för att människor få försörjningsstöd och andra bidrag.

  Vid frågor kontakta:

  Sara Skyttedal (KD)
  Kommunalråd i opposition
  sara.skyttedal@linkoping.se

  Denisé Cassel (KD)
  Politisk sekreterare
  072-235 99 94