• Linköpings kommun hjälper Mathjälpen

    Linköpings kommun har tecknat ett samverkansavtal med Linköpings domkyrkopastorat om dess verksamhet Mathjälpen. Avtalet innebär att kommunen ger stöd för bekostande av fordon och drivmedel inom verksamheten, som riktar sig till riskgrupper under coronapandemin.

    Syftet med överenskommelsen är att personer i riskgrupper ska få hjälp med matinköp under coronakrisen. Ett syfte är också att skapa ett långsiktigt hållbart Linköping genom att stärka samspelet mellan den offentliga och den idéburna sektorn.

    Kommunens stöd innebär att kyrkan kan fortsätta att erbjuda hjälp med inköp och hemleverans av matvaror och receptfria mediciner. Målgruppen är personer i riskgrupper som saknar möjlighet att få hjälp av närstående, och som inte har hemtjänst eller kan använda andra lösningar – till exempel inköp via internet.

    Det är äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD) som har fattat ett så kallat delegationsbeslut om samverkansavtalet.

    – Civilsamhällets roll är central för att skapa bättre förutsättningar för våra medborgare, det har blivit mycket tydligt nu under coronakrisen. Kommunen klarar sig inte på egen hand. Mathjälpen innebär stor trygghet för en riskgrupp som inte kan få hjälp med sina inköp på annat sätt. Vi behövde mer samarbeten med civilsamhället redan innan corona, nu måste vi agera och hjälpa varandra, säger Liselotte Fager.