• Linköpings kommun inför stöd för medarbetare utsatta får våld i nära relationer.

    Samhället i stort måste jobba förebyggande och erbjuda bättre och mer lättillgänglig hjälp och stöd till personer som drabbas av våld i nära relationer. Personer som utsatts måste känna att de har någonstans att vända sig. Linköpings kommun måste ta sitt ansvar, vad kan kommunen göra för den grupp som blir utsatt?

    Linköpings kommun är kommunens största arbetsgivare. Med mer än 8000 anställda har vi ett stort ansvar i att ta hand om våra medarbetare och erbjuda möjlighet till stöd när det behövs som mest.

    Allians för Linköpings inför nu att medarbetare som behöver söka stöd och hjälp ska kunna göra det på arbetstid. Det finns redan idag möjlighet för personal att besöka läkare på arbetstid vid akut sjukdom eller olycksfall, cytolog, mammografi och prostataundersökningar. Därför ser vi inget hinder med att införa detta även vid stöd för våld i nära relationer.

    • Det krävs att vi som arbetsgivare ser till våra medarbetares bästa. Detta är ett sätt för oss att underlätta för en väldigt utsatt grupp. Vi kommer behöva göra betydligt mer för att komma till rätta med problemet men detta är ett viktigt steg på vägen. Det är också viktigt att vi jobbar preventivt. Detta är ett sätt för oss att erbjuda medarbeta stöd i ett tidigare skede innan en situation blir för allvarlig. Avslutar Denisé Cassel (KD), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.