• Näringslivsdagen 2022

    Idag har vårt kommunalråd Denisé Cassel (KD) deltagit på Näringslivsdagen som i år arrangerades i Cupolen. I år är Näringslivsdagen dessutom större än någonsin då den har slagits ihop med Samhällsbyggnadsdagen för att tillsammans sätta fokus på hur näringslivet och stadens utveckling går hand i hand. Det privata näringslivet är grunden för all välfärd. De skattepengar som genereras från det privata näringslivet är grundförutsättningen för den kommunala välfärden. Om kommunen har ett välutvecklat näringsliv så finns det goda möjligheter till en god kommunal service. Det går inte att kräva allt mer resurser till välfärden om inte samtidigt näringslivet utvecklas och genererar mer skatteinkomster, vilket leder till att näringslivsfrågorna egentligen är grunden för hela välfärdssamhället.
    – Utan näringslivet stannar Linköping. Jag har lyssnat på en rad intressanta föredrag idag om allt från nya satsningar på besöksnäringen till hur vi gör Linköping tryggare, avslutar Denisé Cassel, kommunalråd (KD).
    På bilden ses Regionråd Per Larsson (KD) tillsammans med Denisé Cassel, Kommunalråd (KD).