• Ny modell för framtidens vård och omsorg

    Den här veckan fattade äldrenämnden beslut om hur en ny modell för områdesbaserad hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering ska genomföras. Den nya modellen är ett sätt att utveckla och förbättra vården och omsorgen i hemmet.
    Linköpings kommun delas upp i tre geografiska områden. Inom varje geografiskt område upphandlas en del, den andra delen kommer den kommunala utföraren Leanlink att driva utifrån verksamhetsuppdrag. Områdesansvaret innebär ett helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering samt biståndsbedömda trygghetsboenden i respektive område. Enligt den nya modellen kommer de olika professionerna att samarbeta i team och tillsammans ta ansvar för individens behov. Den nya modellen innebär en ekonomisk satsning på närmare 60 miljoner kronor mer per år.
    – Förändringen genomförs för att det ska bli bättre för den enskilda individen. Det är en omställning för att kunna möta framtidens utmaningar där vi ser fler äldre och fler multisjuka. Då ansvaret för helheten läggs på en och samma utförare ökar kvaliteten, dessutom ställs till exempel krav på att den enskilde ska få en fast omsorgskontakt och en patientansvarig sjuksköterska. Det kommer att skapa förutsättningar för ökad kvalitet för brukarna och förbättrade anställningsvillkor för medarbetarna, t ex krav på ett nära ledarskap och antal medarbetare per chef i hemtjänsten. De anställda kommer erbjudas rätt till önskad sysselsättningsgrad och delade turer ska bort där det är möjligt säger äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD).