• Kristdemokraternas valprogram 2018

  Bilden: Från vänster: Magnus Engström, Sara Skyttedal och Liselotte Fager.

  Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

  Vallöften innanför boxen – Valprogram i Linköpings kommun

  I september står Linköping inför ett vägval. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar, och Linköping är inget undantag. För att ha råd att bekosta välfärden imorgon behöver vi idag inventera verksamheterna för att omfördela resurserna. Våra vallöften håller sig innanför boxen.

  Den styrande koalitionen i Linköping (S, MP, L) har visat vad deras prioriteringar är. Det ena efter det andra skrytbygget och prestigeprojektet har lanserats under mandatperioden. Man spenderar skattepengar som om det inte finns någon morgondag. Samtidigt ser vi att vi inte fullgott klarar av de mest grundläggande åtaganden vi har. Det saknas platser inom äldreomsorgen. Väntetiderna för att få boende inom LSS blir allt längre. Barngrupperna i förskolan behöver bli mindre. Det finns stora behov i välfärden som blir lidande av de skeva prioriteringarna.

  – Vi kristdemokrater vill säkerställa att våra ambitioner riktar sig mot välfärdens kärna. Vi vill att Linköping ska ha målet att bli den bästa staden att växa upp och åldras i. Vi behöver prioritera de verksamheter som påverkar medborgarnas vardag och sätter valfrihet, gemenskap och människovärdet i centrum, säger Sara Skyttedal (KD), kommunalråd.

  Kristdemokraterna kommer vara en vakthund mot felaktigt använda skattemedel

  • Linköping ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.
  • Kommunalskatten bör sänkas med 1 skattekrona under kommande mandatperiod.
  • Slimmad central förvaltning med kraftigt minskade utgifter för administration, representation, kommunikation och marknadsföring.

  Bästa kommunen att åldras i

  • Alla över 85 år som vill, ska garanteras plats i anpassat boende utan biståndsbedömning.
  • Upphandla genom Lagen om valfrihetssystem.
  • Vårdserviceteam som avlastar omsorgspersonal.
  • Inför maxtak för hur många olika hemtjänstpersonal som kan besöka en hemtjänsttagare under en tvåveckorsperiod.

  … och växa upp i

  • Inför en barnomsorgspeng som kan användas för både förskola, familjedaghem, flerfamiljssystem, omsorg om egna barn eller anhörigas barn.
  • Anställ mer servicepersonal på förskolorna som avlastar pedagoger och barnskötare så de får tid med barnen.
  • Minska barngrupperna i förskolan. Inför ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna.
  • Inrätta en ”dagmammegaranti”.

  Valprogrammet i sin helhet: Ladda ner (PDF, 5,05 MB)

  Vid frågor kontakta:

  Sara Skyttedal (KD)
  Kommunalråd i opposition
  sara.skyttedal@linkoping.se

  Denisé Cassel (KD)
  Politisk sekreterare
  denise.cassel@linkoping.se
  072-235 99 94