• Pressträff

  🔷Idag höll Allians för Linköping pressträff i Stadshuset där kommunalrådet Denisé Cassel och äldrenämndens ordförande Liselotte Fager presenterade hur kompetensförsörjningen ska förbättras i Linköpings kommun.
  🔷Kommunstyrelsen ser en framtid där det ställs allt större krav på personalen i äldreomsorgen. Politikerna har därför gett i uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att göra en utredning av vad som krävs för att öka utbildningsnivån.
  Linköping är en av de kommuner som ska få ta del av statliga pengar i det så kallade ”äldreomsorgslyftet”. Där satsar staten 2,2 miljarder kronor under år 2020 och 2021
  🔷Resultatet av utredningen ska redovisas för politikerna i december i år.
  Denisé och Liselotte intervjuades i radion och för att höra intervjun klickar ni här:
  Spola tillbaka till 10:35 för att höra intervjun.