• Så ska Linköping bli tryggare

    Linköpings kommun arbetar aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Nu lanseras Trygghetskartan, en webbtjänst på linkoping.se där Linköpingsbor och besökare kan rapportera in platser där de känner sig otrygga.

    Linköpings kommun har sedan en tid tillbaka ett ökat fokus på trygghet. Den nylanserade Trygghetskartan är en del av detta arbete. Syftet med Trygghetskartan är att Linköpingsbor och personer som besöker staden på ett enkelt sätt ska kunna rapportera in platser där de känner sig otrygga och välja anledning till att de upplever otrygghet just där.

    – Kristdemokraterna verkar för att Linköping ska bli en trygg stad att leva i säger Denisé Cassel, Kommunalråd (KD).