• Satsning på utökat trygghetsarbete i Linköping

    Linköping har den senaste tiden drabbats av flera allvarliga brott. Denna farliga samhällsutveckling är ett hot mot medborgarnas trygghet och säkerhet och måste på alla sätt stävjas. Därför satsar Allians för Linköping nu 3 miljoner kronor på utökade trygghetsskapande åtgärder.
    Den ökade brottsligheten med flera mycket allvarliga brott i kombination med vardagsbrottslighet är nu på väg att bli samhällshotande där medborgarnas trygghet riskerar sjunka och där tilltron till samhällets förmåga att skydda medborgarna reduceras. Särskilt oroande är brottsligheten i unga åldrar där både gärningspersoner och målsägare är mycket unga.
    – Brottsligheten och otryggheten påverkar alla som lever och verkar i Linköping. Att känna sig trygg där man bor är en grundläggande rättighet, därför känns det bra att vi kommer med ytterligare åtgärder för hur vi kan öka tryggheten för invånarna i vår kommun, säger Denisé Cassel, kommunalråd (KD).
    Allians för Linköping har tidigare genomfört flera trygghetsökande satsningar, bland annat ordningsvakter, trygghetsvärdar, fältare och även tagit steget närmare egna kommunala trygghetskameror.