• Stadsmissionen gör en viktig insats i vår kommun

    Häromdagen träffade vårt kommunalråd Denisé Cassel (KD) Sanna Detlefsen, Direktor på Linköpings Stadsmission. Linköpings Stadsmission är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening där så gott som alla kyrkor i Linköping är medlemmar och har till ändamål att utifrån diakonal grund professionellt hjälpa och stödja människor. Stadsmissionen arbetar för att stärka den enskilda människan, förbättra hela livssituationen och stötta till egenmakt genom social omsorg och socialt företagande inom bl a boendestöd, matbank, rådgivning, behandling och vård.

    – Linköpings Stadsmission är en av de aktörer i civilsamhället som gör ett betydande arbete för flera av samhällets absolut mest utsatta grupper. Stadsmissionen förmedlar något som vi alla behöver. Något som ingen kan få för mycket av, nämligen tro, hopp och kärlek. Linköpings Kommun stödjer Stadsmissionens viktiga arbete, avslutar Denisé Cassel, kommunalråd (KD).