• Stor satsning på äldreomsorgen i Linköping

    Äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD) kallade till pressträff framför Stadshuset under måndagen. Företrädare för lokal media var inbjudna.
    Budskapet var att en fortsatt utökad grundbemanning, förbättrade arbetsvillkor, förstärkt demensvård och fler kuratorer som ska möta äldres psykiska ohälsa. Det är några av de satsningar som äldrenämnden kan göra tack vare ökade statsbidrag och ett överskott i budgeten.
    – Vi vet att äldreomsorgen står inför flera långsiktiga utmaningar. Det blir allt fler äldre, kompetensförsörjningen är en utmaning och ett allt mer digitaliserat samhälle ställer nya krav på våra verksamheter. Därför är det glädjande att äldrenämnden kan göra en rad extra satsningar 2021 och 2022, berättade Liselotte Fager (KD).
    Under 2021 har äldrenämnden ekonomiska förutsättningar att göra satsningar i verksamheten. Satsningarna motsvarar 43 miljoner kronor och görs inom områdena förbättrade arbetsvillkor, anpassning av lokaler och digitalisering.
    – Under 2021 och 2002 kan våra utförare avropa medel för att förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Det kan till exempel handla om att se över alternativ till delade turer, möjliggöra inflytande över scheman eller för utveckling av språkkompetensen. Dessutom har vi fått tydliga signaler om att det behövs en längre satsning på utökad grundbemanning.